iBestuur Magazine #44 met AT-baas Angeline van Dijk

Op 21 oktober a.s. valt het 44e nummer van iBestuur Magazine bij u in de brievenbus. Dit keer met een uitgebreid interview met Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom. De toezichthouder mengt zich steeds nadrukkelijker in het debat over digitalisering en energievraagstukken. Ook kijken we terug op het iBestuur Congres 2022.

Angeline van Dijk op de cover van iBestuur Magazine #44 dat 21 oktober op de mat ligt.

“Vraagstukken over digitalisering en energievraagstukken hebben samenhangender beleid nodig,” stelt de AT-directeur-hoofdinspecteur. Telecommunicatie gaat niet meer over een dun koperen draadje, maar behelst een complexe digitale infrastructuur, met ingrijpende maatschappelijke consequenties. Dat is de reden dat AT vanaf volgend jaar verder gaat als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), een naam die de lading beter dekt. Met Angeline van Dijk heeft de AT een bestuurder die zich hard maakt voor een samenhangend systeem om de energiedoelstellingen en de digitale transitie. En ze is niet bang om, gekoppeld aan haar taak onafhankelijke rapporten uit te brengen, een meer politiek geluid te laten horen.

Verder in iBestuur Magazine #44

  • De herziene inkoopvoorwaarden voor ICT-opdrachten van de Rijksoverheid, beter bekend als de ARBIT.
  • Het Rijkswaterstaat-project Charm waarbij tientallen losstaande systemen om de ellende op de snelwegen te beperken tot één groot systeem teruggebracht werden.
  • Onduidelijkheid bij datatransfers van EU naar VS; er is nog steeds geen Privacy Shield.
  • Komt het wel goed met de Europese Digitale Identiteit (eID)?
  • Weerwoord op de kanttekeningen bij de digitalisering van de overheid, Paul Geurts en Eric Brouwer in gesprek met Daan Rijsenbrij en Hans Timmerman.
  • I-strategie voor modernisering informatievoorziening; iedereen bij het Rijk is wakker geschud door de kindertoeslagenaffaire.

Ook maakten we in opdracht twee katernen

Terugblik op iBestuur Congres 2022

Zoals u van ons gewend bent blikken we in oktober uitgebreid terug op het iBestuur Congres van 14 september jl. In een 24-pagina tellend katern bieden we een redactionele weergave van de debatten en diverse break-outsessies. Belangrijk conclusie: we kunnen digitalisering niet aan zichzelf overlaten. “We moeten als overheid meer de regie en verantwoordelijkheid nemen,” stelde staatssecretaris Van Huffelen. Waar liggen kansen? Waar zitten de risico’s? In meer dan 50 sessies werd gepresenteerd en gedebatteerd over onder andere AI, datagedreven werken, de menselijke maat, cybersecurity, samenwerking markt en overheid en de invloed van Big Tech. Ondertussen bogen jonge ambtenaren van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zich over de vraag hoe de systematiek van ‘The whole system in the room’ kan bijdragen aan de samenhang tussen beleid, toezicht, uitvoering en informatievoorziening.

Plan van Aanpak Informatiebeveiliging 2.0

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid maakten we een speciaal katern over het Plan van Aanpak Informatiebeveiliging 2.0. De nieuwe strategie van het ministerie gaat uit van een cybersecurity-ecosysteem. “Je moet één gezamenlijk front vormen tegen een zeer professionele vijand.” Dit vraagt wel om een flinke omslag in cultuur, processen en technologie. Drie pijlers staan centraal: de operationele veiligheid voor generieke ICT-diensten voor JenV-organisaties; bewust bekwaam gedrag bij medewerkers bevorderen en tot slot de inrichting van een duurzame IB-organisatie. Zo is het ministerie gestart met governance, risk en compliance-capaciteiten. Ook heeft JenV ervoor gekozen een deel van haar ICT-infrastructuur onder te brengen in de publieke cloud van Microsoft.

Nog geen abonnement?

Een abonnement op het magazine is gratis voor bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de publieke sector. Behoort u niet tot de doelgroep, dan betaalt u 29 euro voor een digitaal abonnement en 70 euro voor een digitale én papieren versie.

Schrijf u hierin voor een abonnement

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren