iBestuur magazine: binnenkort weer op de mat

Eind januari ligt het nieuwe magazine van iBestuur weer bij u op de (digitale) mat. We spraken onder andere met Lorena Boix Alonso, directeur Digitale Samenleving bij de Europese Commissie en ambtelijk verantwoordelijk voor de Europese digitale identiteit. Een onderwerp dat ook hoog op de agenda staat in Nederland.

Op de cover: Lorena Boix Alonso, directeur Digitale Samenleving, Vertrouwen en Cyberbeveiliging van de Europese Commissie en ambtelijk verantwoordelijk voor de European Digital Identity. | Beeld: iBestuur

Digitale identiteit

Het heeft een prominente plek in de Werkagenda van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) en ook op EU-niveau is men er druk mee: de ontwikkeling van een wallet. Daarmee kunnen alle Europese burgers vanaf 2025 met ID-data toegang krijgen tot digitale diensten van overheden en bedrijven. iBestuur organiseerde er afgelopen november een speciaal event over en in het komende iBestuur magazine legt Lorena Boix Alonso onder meer uit waar de complexiteit van zo’n wallet in schuilt.
Boix Alonso is directeur Digitale Samenleving, Vertrouwen en Cyberbeveiliging van de Europese Commissie en ambtelijk verantwoordelijk voor deze European Digital Identity: “De e-identity-middelen moeten aan veel voorwaarden voldoen, van mensenrechten als privacy tot aan optimale veiligheid en ook gebruiksgemak. Het balanceren van alle stakeholders en principes in gemeenschappelijke standaarden voor de eID wallet die pan-Europees wordt geaccepteerd, is een zware maar haalbare uitdaging.”

Meerjarenplan Infrastructuur Digitale Overheid (MIDO)

Ook bij de vernieuwing van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is oog voor de wallet-ID. “We hebben de programmering op de Werkagenda van de staatssecretaris getoetst. Daarom hebben we de wallet-ID en de aansluiting op de Europese Digitale Identiteit naar voren gehaald”, vertelt Dick Heerschop, voorzitter van de Programmeringsraad DGI in iBestuur magazine. Met een gemeenschappelijk programmeringsplan zet het Meerjarenplan Infrastructuur Digitale Overheid (MIDO) overheidsbreed de inhoud, planning en budgetten op een rij voor het beheren en vernieuwen van de GDI.

Common Ground

In het verlengde hiervan ligt ook de doorontwikkeling van Common Ground, de informatiekundige visie voor gemeenten. Adviesbureau PBLQ constateerde in een rapport dat de doorontwikkeling ervan haperde. ‘Te weinig richting en te weinig handelingsperspectief’ zo lezen we. Daarom gaat Common Ground in 2023 verder in de vorm van een programma dat moet zorgen voor de vertaling van de visie naar concrete afspraken voor de dagelijkse praktijk van gemeenten. Hoognodig, aldus Henk Mensink, voorzitter van de tijdelijke Begeleidingsgroep Common Ground. “De huidige inrichting van de informatievoorziening staat goede gemeentelijke dienstverlening in de weg.”

Informatiehuishouding

Speciale aandacht voor de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken en de informatierelatie tussen overheid en burgers en bedrijfsleven, een initiatief van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI), NLdigital en iBestuur. In het tijdens het ECP Jaarfestival 2022 gepresenteerde manifest zijn zeven zorgen en zeven oplossingen geformuleerd waar de coalitie met betrokken partners aan gaat werken.

Informatiehuishouding is ook een van de thema’s in de I-strategie Rijk. Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij BZK is portefeuillehouder van dit thema. Een thema waarin het zowel over ambtelijk vakmanschap, gedrag als ICT-systemen gaat. Een concrete verbeteroptie die ze oppert: de Chief Data Officer (CDO), als rechterhand van de CIO!

Gratis kwartaal magazine

De volledige artikelen en meer leest u in het komende iBestuur magazine: eind januari op de (digitale) mat!
Een abonnement op iBestuur is gratis voor bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de publieke sector. Het magazine verschijnt vier keer per jaar. Behoort u niet tot de doelgroep, dan kost een digitaal abonnement slechts 29 euro per jaar.

Klik HIER om u aan te melden

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren