Nieuws

‘ICT is niet links of rechts’

Is open source links of de cloud rechts? Is 3D-printen een 'game changer'? Oud-VVD-Kamerlid Zsolt Szabo stelt zich al jaren dergelijke vragen. "Hoe meer men nadenkt over wat je ermee kunt en wat de consequenties zijn, hoe beter." Szabo's columns van de afgelopen vijf jaar zijn nu gebundeld.

Zsolt Szabo: “Ik hoop dat mensen zo zien wat we kunnen verbeteren met ICT.”

Tablets, Thorbecke, de Patriot Act of 3D-printing, Zsolt Szabo uit zijn ideeën daarover met regelmaat in columns in Automatisering Gids, waarvan een vijftigtal nu is gebundeld, met als titel ‘Linkse & Rechtse ICT’. Szabo wil met die in het oog springende titel de aandacht vestigen op mogelijke nodeloze politisering van sommige ICT-onderwerpen. “Ik heb daar als Kamerlid in het verleden ook vaak over na zitten denken. In de column ‘Linkse en rechtse ICT’ zie je dat ICT als onderwerp in principe niet echt gepolitiseerd hoeft te zijn. En daar gaf ik het onderwerp van open source en open standaarden. De mensen van Nederland Open in Verbinding zeiden ‘waarom worden we steeds de linkerhoek in gedrukt?’. De VVD had zelf de cloud-motie ingediend. Ik vind: cloud, open source dat zijn allebei onderwerpen, noch links noch rechts. En de partijen zijn allebei met dit onderwerp bezig. En ik heb die titel ook gekozen omdat ik weet als mensen dat zien staan, linkse en rechtse ICT, dat ze zich dan afvragen: wat is dat? Dan gaan ze wel wat sneller lezen.” Om er vervolgens achter te komen dat ICT-onderwerpen geen politieke kleur hebben, volgens Szabo, sinds 2007 vice president bij Capgemini en daarvoor VVD-Kamerlid.

Niet zo snel

Bevestigt de meest recente motie over open source en open standaarden – wederom ingediend door Kamerleden van PvdA en SP – niet Szabo’s ongelijk? “Nee, de VVD heeft gewoon vóór die motie gestemd van Astrid Oosenbrug en Sharon Gesthuizen. En in 2002 ook voor de Motie Vendrik, als ik me goed herinner. Dat is inderdaad lang geleden. Tja, sommige dingen lopen nu eenmaal niet zo snel. Dat zeg ik ook in het voorwoord. Mijn motie uit 2004 over de elektronische identiteitskaart is nog steeds in behandeling. Het had in 2007 eigenlijk allemaal geregeld moeten zijn.”
Szabo zegt de voor het schrijven van columns benodigde verbeterdrang nog steeds te voelen. “Ik was vroeger politiek geëngageerd, ik ben nog even ambtenaar geweest, dus ook vanuit de overheidskant zie ik wel waar je dingen links en rechts kunt verbeteren. En nu doe ik dat vanuit het bedrijfsleven. ICT kán zoveel, die digitalisering zit tot in de haarvaten van de samenleving, dus hoe meer men nadenkt over wat je ermee kunt en wat de consequenties zijn, hoe beter. Die drang zit er wel.”

Regelgeving

Het recente Kameronderzoek naar ICT bij de overheid heeft Szabo met interesse gevolgd. Maar zijn columns gaan niet over individuele ICT-projecten bij de overheden, maar om voorbeelden van hoe digitalisering kan bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen. “Bijvoorbeeld als het gaat over 3D-printing; dat zal consequenties hebben voor de wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt voor de drones die eraan komen. En één van mijn stukken uit 2011 gaat bijvoorbeeld over pensioenfraude in Griekenland, waarbij ontzettend veel mensen van boven de honderd jaar opeens nog bleken te leven, omdat de basisregistratie er niet op orde bleek te zijn. Dat is nog steeds een actueel onderwerp, ook voor Nederland.”
Szabo blijft zijn columns voor Automatisering Gids schrijven. “Ik doe het met veel plezier, we beslissen er jaarlijks over. Ik hoop dat mensen die stukken lezen en zien wat we kunnen verbeteren met ICT. En te laten zien welke ontwikkelingen in digitalisering er binnen overheid en bedrijfsleven op ons afkomen, en wat we van anderen kunnen leren. Met die drones gaat het bijvoorbeeld zo snel; ik denk dat het nog een hele interessante wordt qua wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt voor zaken als Uber.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren