Overheid in transitie
Nieuws

ICT-project Plooi wordt stopgezet

Minister Bruins Slot trekt de stekker uit het project Platform Open Overheidsinformatie (Plooi), waarmee op termijn duizenden overheden actief overheidsinformatie openbaar hadden moeten maken. Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) dringt aan op een eenvoudige variant van het plan.

Overheden en zelfstandige bestuursorganen zijn volgens de Woo verplicht bepaalde gegevens te publiceren. | Beeld: Shutterstock

Plooi was bedoeld om overheidsinformatie openbaar te maken, maar de wet is inmiddels dusdanig veranderd dat nieuwe ict-vereisten niet in het bestaande platform kunnen worden gezet, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Het Platform Open Overheidsinformatie werd in 2018 aanbesteed. In oktober 2021 werd echter de Wet open overheid (Woo) van kracht. Daarin staat opgenomen dat overheden en zelfstandige bestuursorganen verplicht bepaalde gegevens moeten publiceren. Dat moest op Plooi gebeuren, maar het platform moest daarvoor wel significant worden aangepast. “Het platform moest zwaarder worden uitgevoerd en doorontwikkeld gezien de wettelijke basis en het veel grotere aantal aan te sluiten bestuursorganen (meer dan 1000)”, staat te lezen op het Rijks-ICT-dashboard. De ontwikkelaars kregen daarom in totaal 28,1 miljoen euro voor de doorontwikkeling. Dat is inclusief de eerste 5,4 miljoen euro die bij de aanbesteding werd verleend. Ook zou er jaarlijks 350.000 euro worden betaald voor ‘de inhuur van capaciteit voor de programmaorganisatie binnen Binnenlandse Zaken’.

Nieuw ontwerp

De Adviescollege ICT-toetsing stelt dat een fundamenteel gewijzigd ontwerp nodig is, dat snel te implementeren moet zijn met een minimale ‘aansluitlast’ voor bestuursorganen. In het nieuwe ontwerp voor het platform moet een verwijsindex en een zoekfunctie zijn inbegrepen. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken gaat in 2023 met vertegenwoordigers van de betrokken bestuursorganen in overleg om het herontwerp zorgvuldig uit te voeren.

Bestuursorganen moeten zelf documenten kunnen uploaden op hun eigen servers.

Bij het nieuwe platform gaat de minister ervan uit dat bestuursorganen zelf documenten kunnen uploaden op hun eigen servers, waar het nieuwe platform vervolgens naar kan verwijzen om de documenten doorzoekbaar te maken. Dat zou de kosten een stuk verlagen. Wel waarschuwt Bruins Slot dat daardoor functionaliteit voor ‘de gebruiker’ verloren gaat. “Deze minimale oplossing biedt de gebruiker naar verwachting minder functionele mogelijkheden bij het zoeken naar informatie”, schrijft ze. De gebruiker is in dat geval ook de Nederlandse burger, die onder de Woo recht heeft op open overheidsinformatie. De minister wil later onderzoeken of deze manier van werken aan de eisen voldoet en het nieuwe platform daar dan later mogelijk op laten aansluiten.

  • Hans Donkhorst | 30 december 2022, 14:32

    Vooraf aan de discussie over ICT (vormgeving) en procesondersteuning is het niet meer dan logisch om stil te staan bij het beoogde proces en de vereiste functionaliteit.
    Laten we dat de naam inrichtingstoets geven en als vast onderdeel zien van implementatie van wetgeving.
    Het risico dat niet expliciet aan de orde komt is de aansluiting van Woo compliance op andere wetgeving en vooral de eisen vanuit verantwoording die aan bestuurlijk handelen worden gesteld.
    Niemand zit te wachten op een bak met documenten die geen antwoord geven op de vragen van morgen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren