Data en ai
Nieuws

In Zuid-Holland leggen ze de eerste steen van het Grenzeloos Datalandschap

In het Grenzeloos Datalandschap gaan Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Den Haag kennis en vaardigheden delen op het gebied van data en technologie. Door data breed in de regio te delen wordt het volgens hen mogelijk het beleid effectiever te maken. Op 1 juni wordt het Grenzeloos Datalandschap officieel geopend.

Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en Gemeente Den Haag zijn onlangs gestart met een nieuwe samenwerking. In het samenwerkingsverband Grenzeloos Datalandschap delen zij kennis en vaardigheden op het gebied van data en technologie met elkaar. Ze willen van Zuid-Holland een veerkrachtige, slimme en leefbare regio maken die optimaal gebruik maakt van data en technologie. Roland van der Heijden, programmamanager Digitale Stad, Gemeente Rotterdam: “Samen zijn we beter voorbereid op de toekomst, waarin digitaal en data onlosmakelijk zijn verweven met alle aspecten van ons leven.”

Doel Grenzeloos Datalandschap

Grenzeloos Datalandschap heeft als doel een netwerk op te bouwen van gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen in de regio. Via het samenwerkingsverband kunnen alle deelnemende partijen eenvoudiger en slimmer data uitwisselen om zo maatschappelijke vraagstukken op te lossen. “Met Grenzeloos Datalandschap benutten we de waarde van data uit de regio Zuid-Holland voor inwoners en bedrijven en kijken we over organisatiegrenzen heen om effectiever te zijn in de aanpak van gezamenlijke, maatschappelijke vraagstukken,” aldus Tanaquil Arduin, Chief Data Officer bij de gemeente Den Haag. Henk Burgering, programmamanager Digitale Transformatie, Provincie Zuid-Holland: “In Zuid-Holland werken we al sinds jaar en dag samen aan maatschappelijke opgaven. Nu kan dat ook data- en technologie gedreven. Door het koppelen van bijvoorbeeld datasets kunnen slimme analyses gemaakt worden, die zowel voor het bedrijfsleven als voor de burger belangrijk zijn, zoals slimme brugopeningen.”

Het samenwerkingsverband Grenzeloos Datalandschap richt zich op de volgende onderwerpen:
1. betrokkenheid van burgers en bedrijven
2. verduurzaming en circulariteit
3. digitalisering en data

Usecases

Binnen de kaders van goede databeveiliging, privacy en ethiek wordt gewerkt aan concrete toepassingen (ook wel: usecases) op elk van de eerdergenoemde onderwerpen. Het Grenzeloos Datalandschap beoogt een duurzame samenwerking te zijn waar overheden, kennisinstellingen en bedrijven jaarlijks in co-creatie nieuwe usecases presenteren. Om de samenwerking een vliegende start te geven zijn actuele en direct toepasbare usecases gebruikt, die een antwoord geven op maatschappelijke vragen. De eerste usecases richten zich op de Energietransitie en Duurzame mobiliteit. Denk hierbij aan onder andere samen in de regio optrekken in het verwezenlijken van een toename aan wind- en zonne-energie.

Webinar

Op dinsdag 1 juni van 16.15 tot 17.15 uur openen Willy de Zoete (gedeputeerde van Provincie Zuid-Holland), Roos Vermeij (Wethouder van Rotterdam) en Saskia Bruines (Wethouder van Den Haag) het Grenzeloos Datalandschap. Wilt u deelnemen aan het webinar? Mail dan naar: Grenzeloosdatalandschap@pzh.nl

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren