Digitale toekomst eu
Nieuws

Investeringen digitale transformatie coronaherstelfonds naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft de Tweede Kamer een eerste plan voorgelegd wat het wil gaan doen met de Europese miljarden die bedoeld zijn voor herstel na de coronacrisis. Digitale transformatie is een van de pijlers in het plan. Deze projecten staan op de wishlist. Het definitieve plan wordt in juni aan de Kamer gepresenteerd.

,em>Beeld:Shutterstock

Om het concurrentievermogen van de Europese Unie op mondiaal niveau te vergroten en om de Europese Unie veerkrachtiger, innovatiever en minder afhankelijk maken zijn hervormingen en investeringen in digitale technologieën, infrastructuur en processen nodig. Aansluitend bij de Europese doelstellingen voor 2030 wil het kabinet investeren in de digitalisering van de publieke sector en het versterken van het informatiemanagement binnen de overheid. Ook investeringen in de benodigde infrastructuur en het netwerk om data uit te wisselen staan hoog op de prioriteitenlijst. Als ook investeringen in mensgerichte kunstmatige intelligentie en quantum om zo bij te dragen aan de Europese doelstelling dat in 2030 75% van de bedrijven clouddiensten, kunstmatige intelligentie en big data gebruikt.

Investeringen

  • Groundbreaking IT (GrIT); Met deze investering wordt de IT-infrastructuur van het ministerie van Defensie vernieuwd. Dit zal voor verbeterde capaciteiten op het gebied van informatie gebaseerde operaties, cyberoorlogvoering en big data moeten zorgen. Totale investering € 2,1 miljard.
  • European Rail Traffic Management System (ERTMS); Nederland gaat het bestaande analoge treinbeveiligingssysteem vervangen met de Europese digitale standaard, de ERMTS. Dit leidt tot een verhoging van de veiligheid van het spoorsysteem en een verbetering van de spoorverbinding met buurlanden. Investering: € 2,5 miljard.
  • Intelligente wegkantstations (IWKS); Met deze investering, die tot 2026 loopt, worden de wegkantstations (WKS) die de matrixsignaalgevers op portalen boven Rijkswegen aansturen vervangen. Dit leidt volgens het kabinet tot verbetering van de verkeersdoorstroming leidt, met onder meer een positief effect op de vermindering van broeikasgasuitstoot. Investering € 247 miljoen.
  • Veilige, Slimme & Duurzame Mobiliteit; Het Rijk en de medeoverheden trachten met deze (co-)investering de mobiliteitstransitie op gang te brengen en te versterken. De investering focust op werkgevers (zoals thuiswerken, spreiding van reistijden, betaald parkeren op werk), actieve mobiliteit (stimuleren dat mensen fietsen en lopen), logistieke IT, digitalisering van mobiliteit, en uitwisseling van voertuig-gegenereerde veiligheidsberichten. Totale investering € 160 miljoen.
  • Digitalisering van de strafrechtketen; De IT-systemen van de strafrechtketen worden aangepakt waarmee het contact tussen betrokken organisaties (zoals de politie, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht) beter wordt gefaciliteerd. Ook wordt een portaal ingericht om burgers betere toegang te geven tot de strafrechtketen. Investering: € 91 miljoen.
  • AI Ned; De investering, die tot 2027 loopt, is gericht op het optimaal benutten van de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie biedt aan de samenleving en onze economie. Investering: € 88 miljoen.
  • Quantum; Met dit programma, dat tot 2028 loopt, moet het quantumecosysteem versterkt worden, zodat Nederland in de toekomst deze disruptieve technologie kan toepassen om onder meer maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Investering: € 282 miljoen.
  • Devices en internetaansluiting; Een programma om leerlingen te voorzien van digitale apparaten en zo leerachterstanden weg te werken. Deze investering is specifiek voor ouders die niet de financiële middelen hebben om deze apparaten aan te schaffen, € 24 miljoen.
  • Nationaal Onderwijslab; In een Onderwijslab kunnen kennisinstellingen, onderwijsveld, uitgeverijen en ICT-experts samenwerken aan digitale innovatie, € 80 miljoen.
  • Informatiemanagement Overheid; Met deze hervorming wordt het beheer van informatie door de overheid herijkt zodat de transparantie en de openheid daarvan verbeterd wordt. Hieronder vallen onder andere de programma’s Open op Orde en implementatie Wet Open Overheid.

Kostenraming

Het totale plan omvat 6 pijlers:
1. Groene transitie
2. Digitale transformatie
3. Slimme, duurzame en inclusieve groei
4. Sociale en territoriale cohesie
5. Gezondheid en economische, sociale en institutionele veerkracht
6 Beleid voor de volgende generaties

Alles bij elkaar opgeteld kosten de plannen meer geld dan waar Nederland aanspraak op kan maken. Het kabinet werkt de komende maanden aan een definitief plan.

Klik HIER om het concept-plan te downloaden

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren