Nieuws

Invoering Omgevingswet voor de vijfde keer uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet wordt voor de vijfde keer uitgesteld. Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening noemt 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 als nieuwe data in een brief aan de Eerste en de Tweede Kamer. Hij wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd.

Hugo de Jonge is minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | Beeld: Shutterstock

‘De afgelopen weken zijn er verschillende overleggen geweest met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet. Daaruit kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen. Die tijd wil ik nemen voor een verantwoorde en zorgvuldige invoering,’ aldus De Jonge.

De landelijke voorziening van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) waarop de decentrale besturen moeten aansluiten is nog onvoldoende stabiel. Softwareleveranciers constateerden vele haperingen in die voorziening. Bij de jaarwisseling was weliswaar 85 procent van de 352 gemeenten aangesloten op de oefenomgeving, maar slechts een honderdtal bleek tot publicatie in staat.

Ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s. lijkt uitstel een verstandige keuze, stelde Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, dit najaar al op “gemeente.nu”;https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/omgevingswet/planning-omgevingswet-zet-gemeenteraad-voor-het-blok/. Voor de Omgevingswet in werking treedt, moet een aantal cruciale raadsbesluiten genomen worden. ‘Je zit dan met een nieuwe en onervaren raad, die niet kan overzien wat voor besluiten ze neemt. Terwijl daar gigantische consequenties aan vastzitten voor de komende tien jaar. Dit is niet het proces wat we zouden moeten willen. De nieuwe raadsleden worden zo met besluiten van hun voorgangers geconfronteerd.’

De komende weken wordt bekeken of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden. Als dit duidelijk is zal het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer, waarna erover gedebatteerd kan worden.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren