Markt en overheid
Podium

Is er een weg uit de spagaat Big Tech en Meningsuiting?

Anders dan bij traditionele media is het lastig om online een gevarieerd informatieaanbod, pluriformiteit te garanderen. | Beeld: Shutterstock

Big Tech lijkt op de overheid. Ze controleren en beïnvloeden, hebben veel geld en macht. Big Tech is ook anders dan de overheid. Ze willen geld verdienen en grondrechten zijn niet (direct) op hen van toepassing. Anders dan de staat hoeven zij niet de vrijheid van meningsuiting of informatiegaring te garanderen. Waar ligt de grens en wie trekt die?

Het internet heeft uiten van een mening makkelijk gemaakt. Al in de jaren negentig kon iedereen op de digitale zeepkist gaan staan en zonder mediabedrijf de hele wereld bereiken. Ook leefde het idee dat door die gemakkelijke meningsuiting een repressief regime niet langer mogelijk was. Het liep anders.

Big Tech faciliteert selectiviteit

Door de opkomst van sociale media (Facebook 2004, Youtube 2005, Twitter 2006) en de introductie van de smartphone (iPhone 2007) is iedereen continu online en in staat om meningen te delen. De internettechnologie wordt ook gebruikt door (repressieve) regimes om hun bevolking te controleren en zelfs om andere staten te beïnvloeden. Big Tech faciliteert niet alleen gebruikers om content bij anderen te krijgen, maar door profielen en algoritmes worden advertenties op de gebruiker gericht en content geselecteerd.
De combinatie van veel macht en invloed en beperkte tot geen verantwoordelijkheid heeft mede geleid tot Trump als president, de Brexit, onthoofdingsvideos op YouTube en Covid-19 complotten.

Vragen

  • Er wordt gezegd dat informatiefuiken en -bubbels niet bestaan, maar dat meningen tot stand komen in een marktplaats van ideeën is zeker een echo uit het verleden. Anders dan bij traditionele media is het lastig om online een gevarieerd informatieaanbod, pluriformiteit te garanderen. Wat zouden sociale media moeten doen met content op hun platform?
  • Hoe voorkom je dat mensen beschadigd worden door onrechtmatige uitingen of foutieve informatie voor echt aanzien? Hoe voorkom je dat door ondoorzichtigheid en overmand door irritatie mensen dingen doen die ze eigenlijk niet willen. Nog meer informeren, terwijl er al teveel informatie is? Kan het recht reguleren, en hoe?

Aan banden leggen?

De wetgever, vooral de EU, probeert de negatieve gevolgen van sociale media aan banden te leggen. Zo zijn er initiatieven omtrent terroristische uitingen, fake news en de Digital Service Act (DSA). In de DSA wordt het in goede banen leiden van informatie niet meer direct gestraft met het verlies van bescherming tegen aansprakelijkheid. Ook goed is dat de DSA sociale media verplicht om bij het weghalen van content of verwijderen van een account een reden te geven waarom ze dat doen en dat inzicht gegeven moet worden in hoe hun algoritmes informatie ordenen.

De Digital Service Act is een stap in de goede richting.

Is de DSA genoeg? Het is een stap in de goede richting, maar er is meer nodig om de negatieve kanten van het verdienmodel van sociale media weg te nemen. Zo zijn sociale media niet verplicht content te monitoren. Alles mag in beginsel. Dat is begrijpelijk, want de overheid kan (en mag) zich beter niet op de inhoud van informatie richten. Een probleem is echter dat sociale media Amerikaans zijn, en in Amerika de vrijheid van meningsuiting veel verder strekt dan wij in Europa wenselijk vinden.

Bij strafrechtelijke uitingen is de scheidslijn tussen toelaatbaar en niet relatief helder, maar bij maatschappelijk onwenselijke of ontwrichtende uitingen is het lastiger. Waar ligt de grens en wie trekt die?

Onderbouwing ontbreekt

Tegen studenten zeg ik altijd dat wij niet geïnteresseerd zijn in meningen. Een mening is vrijblijvend, het gaat om de onderbouwing daarvan. Dit laatste ontbreekt vaak op sociale media. En de niet geredigeerde, en niet onderbouwde informatie wordt driftig gedeeld. Ook om bewust te ontwrichten, zelfs door overheden.

Dialectiek stimuleren

Ik zie niet direct een oplossing. Idealiter zouden sociale media dialectiek moeten stimuleren, inbouwen in de technologie, zodat voors- en tegens uiteindelijk tot weloverwogen standpunten leiden en zo de marktplaats van ideeën weer nieuw leven ingeblazen wordt.

Arno R. Lodder is hoogleraar Internet Governance and Regulation aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Serie artikelen over Big Tech en recht

Big Tech is één van de grootste vraagstukken van onze tijd. In 2022 is een Big Tech-onderzoekscommunity opgericht bestaande uit prominente Big Tech-onderzoekers. Zij publiceren op iBestuur een serie artikelen.

Lees ook:

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren