Overheid in transitie
Nieuws

Kabinet presenteert Strategie Digitale Economie

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft de Strategie Digitale Economie naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze wil gaan werken aan een weerbare, ondernemende, vernieuwende en duurzame digitale economie, waarin iedereen in Nederland mee kan doen. Deze missie is uitgewerkt in een vijftal pijlers.

Cover van de Strategie Digitale Economie

De vijf prioritaire thema’s (pijlers) volgen uit de hoofdlijnenbrief EZK:

  • Pijler 1: Versnellen digitalisering mkb
  • Pijler 2: Stimuleren digitale innovatie en vaardigheden
  • Pijler 3: Creëren van de juiste randvoorwaarden voor goedwerkende digitale markten en diensten
  • Pijler 4: Behouden en versterken van een veilige, betrouwbare en hoogwaardige digitale infrastructuur
  • Pijler 5: Versterken cybersecurity

Download HIER de Strategie Digitale Economie

Pijler 1: Versnellen digitalisering mkb
Het kabinet wil dat het Nederlandse bedrijfsleven in Europa een koploper is in de digitale transitie. Dat betekent dat in 2030 ten minste 95% van het midden- en kleinbedrijf (mkb) een digitaal basisniveau heeft en ten minste 75% van het mkb digitale technologieën zoals cloud, artificiële intelligentie en big data toepast.

Pijler 2: Stimuleren digitale innovatie en vaardigheden
De minister schrijft in te willen zetten op het verzilveren van de kansen die digitale technologieën bieden en op betere digitale vaardigheden en een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Dit wil ze doen door publiek-privaat te investeren in randvoorwaarden voor cloudtoepassingen en in digitale technologieën, zoals artificiële intelligentie, quantum, blockchain en 5/6G. En door te streven naar 1 miljoen digitaal geschoolden in 2030.

Pijler 3: Creëren van de juiste randvoorwaarden voor goedwerkende digitale markten en diensten
Door effectieve implementatie, toezicht en handhaving van Europese regelgeving kan volgens de minister gewerkt worden aan aan markten waar consumenten keuzevrijheid en vertrouwen hebben, waar bedrijven op een gelijk speelveld concurreren, en ondernemen in Nederland aantrekkelijk is.

Pijler 4: Behouden en versterken van een veilige, betrouwbare en hoogwaardige digitale infrastructuur
De minister wil de koppositie van Nederland als digitaal knooppunt in Europa en de wereld behouden en versterken. Samen met partners gaat ze werken aan een integrale visie op de digitale infrastructuur, en door het dichten van de digitale kloof met 19.000 adressen in de buitengebieden.

Pijler 5: Versterken cybersecurity
‘We streven naar een digitaal veilig Nederland waarin bedrijven en burgers ten volle kunnen profiteren van deelname aan de digitale samenleving, vrij van zorgen over cyberrisico’s’, schrijft de minister. Ze zet in op het verhogen van de digitale weerbaarheid van bedrijven en burgers, veiligere digitale producten en diensten en versterken van de cybersecurity-arbeidsmarkt en het onderwijs.

Samenhang met andere plannen

Digitale economie is een van de vier thema’s uit de Hoofdlijnenbrief digitalisering, samen met digitaal fundament, digitale overheid en digitale samenleving. In de onlangs verschenen Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren staan digitale overheid en een deel van het digitale fundament centraal. Het thema cyberveiligheid, een belangrijk onderdeel van het digitaal fundament, is uitgewerkt in de Nederlandse Cybersecurity Strategie. De agenda voor de ‘digitale samenleving’ volgt in de eerste helft van 2023.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren