Blog

Kortademig

Principes gaan over een rechte rug en een lange adem. De politiek zou eens bij zichzelf te rade moeten gaan hoe ze een voorbeeld van principiële standvastigheid kan zijn.

Principes gaan over een rechte rug en een lange adem. Wat dat betreft doet de politiek zichzelf steeds weer tekort. Een fractievoorzitter die als lid van de oppositie vond dat de uitslag van een referendum het kabinet op de knieën kon dwingen en nu als deelnemer aan de coalitie op voorhand de uitkomst van een onwelgevallig referendum zegt te zullen negeren, bevestigt alle vooroordelen die de gewone, normale Nederlander toch al heeft over ’s lands bestuurders.

Zeker in dit kortademig tijdsgewricht, waarin bijvoorbeeld het grondbeginsel van de onschuldpresumptie niet meer vanzelfsprekend is en een paar MeToo-tweets voldoende zijn om een digitale lynchpartij uit te lokken, zou de politiek eens bij zichzelf te rade moeten gaan hoe ze een voorbeeld van principiële standvastigheid kan zijn.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren