Larissa Zegveld

Larissa Zegveld is directeur-bestuurder van stichting Kennisnet. Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict, zorgt voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseert de sectorraden en deelt kennis met het po, vo en mbo. Ook is zij voorzitter van het Forum voor Standaardisatie, ingesteld door de Nederlandse overheid met als doel het gebruik van open standaarden in de publieke sector te stimuleren.

“Mijn gedachten en ideeën deel ik omdat ik het belangrijk vind dat we van elkaar weten wat we doen, zodat we dingen samen kunnen aanpakken. Mijn uitgangspunt is een samenleving waarin mensen zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor welzijn en gezondheid en een overheid die de burger centraal stelt. Dat vraagt om een veilige en betrouwbare overheid. Belemmeringen op weg daar naartoe stel ik aan kaak.”

Alle blogs van Larissa Zegveld

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren