Markt en overheid
Podium

LocalBox: cloudservice van/op eigen bodem

De Rijks Cloud strategie werkt al enige tijd maar vooral met infrastructurele basisvoorzieningen zoals geconsolideerde datacenters en de Digitale Werkplek Rijk. Daar is nu verandering in gekomen met de ontwikkeling van een geheugenvoorziening - een systeem voor het 'veilige-bestanden-delen' van eigen bodem: LocalBox.

In LocalBox komen de door de gebruiker versleutelde gegevens op de eigen server van de deelnemer te staan.

Deze cloudservice is beschikbaar als opensourcesoftware en is gebaseerd op open standaarden. De gegevens kunnen zodoende in eigen beheer gehouden worden. De voorziening is nu beschikbaar als bètaversie. Een paradepaardje, door onze eigen overheid ontwikkeld!

Uitgangspunt is Gesloten Rijks Cloud strategie

De cloudstrategie voor de Nederlandse overheid deed zijn intrede in 2010, toen hierover – Tweede Kamerbreed – een motie werd aangenomen. De strategie is gericht op een gesloten Rijks Cloud waarmee hogere prestaties worden geleverd tegen lagere beheerkosten en met een groter gebruikersgemak. Toepassingen van deze nieuwe technologie moeten wel voldoen aan eisen van privacy en informatiebeveiliging. De overheid maar ook grote bedrijven moeten immers zorgvuldig omgaan met gegevens en kunnen geen gevoelige of bedrijfskritische gegevens uit handen geven zonder te weten waar die gegevens worden opgeslagen.

Privacy by design

De bestaande geheugenvoorzieningen in de publieke cloud boden onvoldoende garanties voor vertrouwelijke gegevens, dat gold ook voor het vaak genoemde Dropbox. Bij de ontwikkeling van LocalBox is daarom uitgegaan van een tweeledige aanpak. Enerzijds voorzieningen als Dropbox voor beperkte overheidsomgevingen, bijvoorbeeld daar waar alleen openbare gegevens worden verwerkt. Anderzijds LocalBox als alternatief voor Dropbox, maar dan uitgaande van ‘privacy by design’. Daarbij komen de door de gebruiker versleutelde gegevens op de eigen server van de deelnemer te staan.

Handen in elkaar

LocalBox is ontwikkeld door de Belastingdienst. Maar het is het mooie resultaat van een gecoördineerd optreden van de Dienst Justitiële Instellingen, de Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij hebben gezamenlijk de eisen neergelegd voor deze geheugenvoorziening. De broncode is voor iedereen beschikbaar; het is al langer bekend dat daarmee betere producten worden gemaakt. Er wordt doorlopend door een brede community gewerkt aan verbeteringen, ook is inzichtelijk hoe de versleuteling plaatsvindt en controleerbaar dat er geen ‘achterdeurtjes’ bestaan in de software.

Bètaversie beschikbaar voor gemeenten

Hiervóór zijn er al enkele testversies van LocalBox opgeleverd, waaronder een versie met synchronisatie-apps voor Windows, Android en iOS. De nu beschikbare versie van LocalBox is inmiddels al in de fase dat die getest kan worden door verschillende overheidsorganisaties en shared service centra. Ook gemeenten komen hiervoor in aanmerking. Resultaten van de test worden gebruikt om het product nog verder te verbeteren!

Kijk hiervoor op www.yourlocalbox.org

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren