Nieuws

Maarten Hillenaar stapt op

Maarten Hillenaar legt per 1 januari zijn functie als directeur Informatiseringsbeleid en CIO Rijk neer. Na precies vijf jaar waarin de I-strategie op de rit is gezet en een stelsel van CIO’s functioneert, wil hij de tijd en ruimte nemen voor zijn eigen professionele ontwikkeling. “Ik wil graag van waarde blijven.”

Hillenaar (55) werd per 1 januari 2009 aangesteld als directeur Informatiseringsbeleid Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hij stond als eerste CIO Rijk aan de lat om mede richting te geven aan de wijze waarop de Rijksoverheid ICT inzet. De ministerraad stelde 11 november 2011 de rijksbrede Informatiseringstrategie vast.

De I-strategie bevat een samenhangend pakket aan maatregelen binnen het Rijk voor de ICT-infrastructuur, besturing, professionalisering, beveiliging, samenwerking met de markt en de inzet van techniek. Met plezier kijkt Hillenaar terug op de samenwerking met collega-CIO’s. ‘Samen stonden we sterk. We hebben flinke stappen gezet. De I-strategie heeft zich inmiddels bewezen. Zo ondersteunt deze goed de ambities van het kabinet om in 2017 alle overheidszaken digitaal te kunnen doen.’
Voor Hillenaar gaat de informatisering van de Rijksoverheid een nieuwe fase in. ‘Met het CIO-stelsel, het terugbrengen van het aantal datacenters, de verdere uitrol van een digitale werkplek en de afspraken over beveiliging, is er een goede basis om gemakkelijker als één concern te bewegen. Een mooi moment om het stokje over te dragen.’

Eén van de speerpunten bij zijn aantreden was de beheersing van de grote ICT-projecten van het Rijk. ‘Ook daarin zijn de afgelopen vijf jaar stappen gezet. Opnieuw in samenwerking met de departementale CIO’s.’ Zo is het opdrachtgeverschap van grote projecten aanzienlijk verbeterd. ‘DG’s en directeuren zien ICT niet langer als iets waar ze liever omheen wandelen. Ze laten zich opleiden en nemen zelf de lead. Het mechanisme van de vertrouwelijke toetsing van een programma, de zogenoemde Gateway Review, heeft een grote bijdrage geleverd aan de professionalisering van de aansturing van grote rijksprojecten. Met het ICT-dashboard maakt het Rijk bovendien resultaten en kosten van ICT-projecten transparant.”

Hillenaar neemt de eerste drie maanden de ruimte nemen zich te verdiepen in de laatste ICT-trends. ‘Dit vak kun je alleen uitoefenen als je goed ingevoerd blijft in de laatste ontwikkelingen en innovaties. Je moet jezelf continu blijven ontwikkelen en steeds een beetje vernieuwen. Ik ben aan mezelf verplicht weer te investeren in mijn eigen professionaliteit.’ Het jaarlijkse iBestuur Congres op 15 januari 2014 in Den Bosch laat hij niet schieten. Sprekers op het congres zijn onder meer minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en vice-voorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes.

In iBestuur magazine nummer 9, verschijnt op 17 december, staat een interview met Maarten Hillenaar. Lees hier vast een deel in voorpublicatie!

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren