Blog

Meten is weten, ook bij corona

Waarom wordt er bij het voorspellen van corona-scenario's niet meer gebruikgemaakt van post-coronatests?

We worden bedolven onder statistieken, meer of minder afgevlakte krommes, cijfers van besmettingen, gestorven IC-patiënten en genezingen van het coronovirus. Wat hebben we hier aan? Helemaal niets!

In Nederland worden slechts 1 op de 740 mensen getest. De cijfers betreffen geregistreerde besmettingen. Hier tegenover staan op z’n minst factor tien, maar factor 100 is ook mogelijk, van niet-geregistreerde besmettingen.

Er worden door de overheid maatregelen genomen op grond van schattingen die door nauwelijks betrouwbare cijfers worden geschraagd. Om een duidelijk beeld te krijgen, en de te nemen maatregel op te baseren, zijn betrouwbare cijfers noodzakelijk. Daarbij is het niet alleen maar van belang om zicht te krijgen op de ziektegevallen, maar ook op genezingen waarbij patiënten anti-stoffen hebben gevormd. Deze mensen kunnen namelijk weer veilig aan maatschappelijke activiteiten deelnemen en de verdere verspreiding van het virus temperen.

Door een burgerinitiatief zijn bovengenoemde resistentietests, die antistoffen aantonen, uit China geïmporteerd en getest op proefpersonen (waaronder ondergetekende)1. De test gaf een positief resultaat.

Inmiddels zijn er veel (duizenden?) mensen die ziek zijn geweest met corona-achtige verschijnselen die graag willen weten of zij inderdaad corona hebben gehad en antistoffen hebben ontwikkeld, zodat zij geen gevaar meer opleveren in de contacten met anderen. Deze test gaf binnen vijftien minuten aan of er inderdaad antistoffen in het bloed van de betrokkene aanwezig zijn. Dit is niet alleen fysisch van belang, maar ook op psychisch vlak kan dit een geruststellend effect sorteren.

Wat houdt de overheid tegen om dit soort (goedkope!) tests aan te schaffen en vrijelijk beschikbaar te stellen via het reguliere circuit; zoals apotheken, ziekenhuizen en huisartsen? Waarom gebruikt de zorg sowieso dit soort testen niet zodat veel veiliger inzet van zorgpersoneel wordt verwezenlijkt.

En waarom worden maatregelen doorgevoerd, gebaseerd op natte-vingergegevens, terwijl meer testen, inclusief bovengenoemde post-corona tests, veel bruikbare gegevens kunnen opleveren die via de verwerking van toegepaste algoritmes een betrouwbaar beeld kunnen schetsen en veel duidelijker inzichten kunnen geven in verwachtingen? Post-corona tests kunnen bijdragen aan het voorspellen van waarschijnlijke ontwikkelingen. Hierdoor kunnen de juiste maatregelen worden genomen.

Ik heb waardering voor de inzet van de overheid en de zorg, maar sta toch ook verbaasd over de nalatigheid en vertraagde reacties: geen enkele registratie van betermeldingen (volgens een overheidsoverzicht bestaan er zes genezen mensen in Nederland); geen – of mondjesmaat van particuliere specialisten – informatie over de effecten van het virus op longen, hart en andere organen; geen suggesties hoe daar mee om te gaan. Kortom, er is geen enkele aandacht voor nazorg, terwijl dit het grootste probleem is voor de groeiende groep van ex-coronapatiënten.

Natuurlijk ligt in de huidige ontwikkeling van het ziektebeeld het accent op preventie en behandeling, maar een inzicht in de daadwerkelijke situatie kan zeker een belangrijke bijdrage vormen voor preventie en behandeling van de besmetting en de fysieke en maatschappelijke effecten.

Rob van den Hoven van Genderen is hoogleraar AI & Robotlaw aan de universiteit van Lapland en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Artificiële Intelligentie en Robotrecht (NVAIR)

1 projectcline

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren