Artikel

Digital twin brengt complexe vraagstukken in beeld

Een digital twin is in de basis een digitale kopie van een fysiek object. Met een digital twin simuleer je gebeurtenissen. Denk aan de effecten van het omleiden van verkeer, toenemende toeristenstromen of wateropslag als gevolg van overstromingen. Maar ook aan actuele zaken als stikstof of de bouw van een asielzoekerscentrum.

Inzicht in de verkeersdoorstroom via de ‘digitale tweeling’ van Alkmaar. | Beeld: www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/smart-city/

Een digital twin helpt zelfs bij het ontwikkelen en uitvoeren van sociaal beleid rond maatschappelijke opgaven. Geen vraagstuk is te gecompliceerd. Waarbij de koppeling van uiteenlopende open data altijd leidt tot nieuwe inzichten.

Een digital twin bestaat uit minimaal drie lagen: data, intelligentie en visualisatie. Zonder databronnen weten we niks. Op die bronnen laat je intelligentie los. De visualisatielaag maakt deze intelligentie inzichtelijk en is geschikt voor communicatieve doeleinden. Met een digital twin worden zaken zichtbaar zonder ‘in real life’ te ondervinden wat gunstige of negatieve bijwerkingen zijn. Voor overheden betekent dat dat je zonder risico kunt uitproberen of met een bepaalde oplossing al dan niet een maatschappelijk of publiek doel gediend wordt. Ideaal voor het maken en uitvoeren van beleid.

Amsterdam en Utrecht trekken samen op

Hoe technologie een rol speelt bij maatschappelijke opgaven laat de samenwerking tussen de gemeenten Amsterdam en Utrecht zien. Samen ontwikkelen zij in afstemming met VNG Realisatie op basis van open code en open data een platform voor digital twins. Doordat in beide gemeenten veel overlap zit in de vraagstukken waarbij een digital twin ondersteunend kan zijn, ligt het voor de hand de oplossingen en tools zo te ontwikkelen dat ze in beide gemeenten kunnen worden ingezet. Mogelijke vraagstukken zijn het simuleren van verkeer op een nieuw kruispunt; het vergelijken van scenario’s voor een bouwplan; integraal inzicht in boven- en ondergrondse objecten om bepaalde ontwerpbeslissingen te ondersteunen, enzovoort.

We staan pas aan de vooravond van ongekende mogelijkheden.

Met een digital twin begint alles bij visualisatie. Als je data gaat verrijken – lees intelligente toepassingen uitrollen – dan wordt de visualisatie gerichter voor een bepaalde doelgroep. Vanuit gemeentelijk perspectief zijn dat vaak de inwoners. Vandaar dat de ontwikkeling zich niet alleen intern op bijvoorbeeld stedenbouwers richt, maar juist ook op spelers daarbuiten. De keuze om de digital twin openbaar via het web beschikbaar te stellen is daarmee een logische. En we staan pas aan de vooravond van ongekende mogelijkheden. Denk aan participatiebijeenkomsten voor bewoners, waarbij plannen bekeken kunnen worden vanuit hun perspectief. Open en transparant. Een digital twin is de ideale tool om complexe vraagstukken letterlijk in kaart én beeld te brengen. Door de keuze om met landelijk beschikbare open databronnen te werken, ligt op termijn uitrol naar heel Nederland voor de hand. De filosofie hierbij is dat overheidsgeld zo efficiënt mogelijk besteed moet worden en dus niet alleen data, maar juist ook tools open gedeeld moeten worden.

Alkmaar digitaal

Ook in Alkmaar bedienen ze zich van een digital twin. Twee zelfs. Eén voor alle Alkmaarders en geïnteresseerden. De ander voor intern gebruik waar eerder genoemde lagen gestapeld kunnen worden en iedere denkbare vraag gesteld kan worden. Alkmaar kent een sterke focus op ontsluiting en analyse van data. Neem het Alkmaars Kanaal, waarbij gebruikers interactief en realtime kunnen deelnemen aan het plannen maken. Zo ontstaat vanuit de inwoners een nieuwe wijk met 15.000 woningen. De digital twin maakt verschillende thema’s als mobiliteit, klimaat en sociale faciliteiten visueel inzichtelijk. Iedereen kan zijn zegje doen. Dat maakt Alkmaar een democratische stad. Inwoners maken tegenwoordig zelf ook allerlei sensoren waar de gemeente graag gebruik van maakt. Bewoners zijn daarmee veel verder dan gemeenten weleens denken. Andere interne en externe bronnen die benut worden zijn onder meer Datalab Alkmaar, luchtsensoren, een Leefbarometer, TomTom, het waterschap en deelauto’s. Beide volledig intuïtiefgestuurde digital twins draaien op Azure, qua data, intelligentie en visualisatie. Inwoners kunnen zelf het gesprek aangaan en informatie toevoegen. Op dit moment werkt Alkmaar aan een extra participatielaag, waardoor nog meer democratie ontstaat.

Werken met een digital twin voelt als ‘gamen’ in de echte wereld.

Heel Nederland in 3D

Samenwerking tussen alle Nederlandse gemeenten levert veel sociale winst op. Fijnstof trekt zich immers niets aan van gemeentegrenzen. Een overstroming net zo min. Dit is iets wat ook de VNG onderstreept. De handen ineenslaan is de toekomst. In zee gaan met een partner als Microsoft levert nog meer op. Microsoft werkt al voor het grootste deel van de Nederlandse gemeenten. Als partner kunnen zij met Azure de koppeling maken tussen partijen, data en technologie. Als iedere overheid zijn eigen datasilo’s inricht, is dat veel minder efficiënt. Zeker als de maatschappelijke opgave zo breed is. De Azure-platforms van Microsoft, met name op het gebied van data, intelligentie en servercapaciteit, bieden alle ruimte om de juiste keuzes te maken. “Heel Nederland in 3D”, zegt de VNG. “En het liefst nog een stukje over de grens.” Dat betekent koppelingen maken naar alle relevante data en beschikbare berekeningsmodellen. En nog een laatste bijkomend voordeel: werken met een digital twin voelt als ‘gamen’ in de echte wereld. Het is fantastisch speelgoed. U trekt er gegarandeerd jonger arbeids-elan mee aan. Mooi meegenomen in een tijd van vergrijzing.

Azure en Unity
Amsterdam en Utrecht tekenden Unity voor hun visualisatielaag. Unity is een game-ontwikkelingsplatform waarmee je 2D- en 3D-werelden van hoge kwaliteit kunt maken en kunt implementeren op mobiel, desktop, VR/AR, gameconsoles en zelfs online. Azure en Unity kunnen het samen prima vinden. Azure kent zelf ook een eigen visualisatie: Azure Maps. Alles is afhankelijk van de wensen van de klant. https://unity.com/

www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/smart-city
3d.amsterdam.nl
3d.utrecht.nl

Ontdek hoe overheden en instellingen diensten verbeteren met technologie op aka.ms/overheid.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren