Blog

Kijk in de toekomst met een Digital Twin

Een Digital Twin is in de basis een digitale kopie van een fysiek object of objecten. Waar u vervolgens simulaties op los kunt laten, zonder dat het operationele systeem er hinder van ondervindt. Dat kan zijn een machine, een gebouw, een gemeente, een provincie. Zelfs een heel land. Ontdek snel hoe dat werkt.

Beeld: Microsoft

Wat als?

Een Digital Twin bestaat altijd uit minimaal drie lagen: data, intelligentie en visualisatie. Op open databronnen laat u intelligentie los. Een visualisatielaag maakt deze intelligentie inzichtelijk en is uitermate geschikt voor communicatieve doeleinden. Denk aan de effecten van het omleiden van verkeer, toenemende toeristenstromen, wateropslag als gevolg van overstromingen. Maar ook actuele zaken als stikstof of de bouw van een asielzoekerscentrum. De koppeling van uiteenlopende open data altijd leidt tot nieuwe inzichten. Ideaal voor overheden bij het maken en uitvoeren van beleid.

Amsterdam en Utrecht trekken samen op

Amsterdam en Utrecht ontwikkelen vanuit hun gemeentes – en in afstemming met VNG Realisatie – op basis van open code en open data een platform voor Digital Twins. Beide gemeentes kennen veel overlap in hun vraagstukken. Een Digital Twin is de ideale tool om complexe vraagstukken letterlijk in kaart én beeld te brengen. Bovengronds en ondergronds. Het simuleren van verkeer op een nieuw kruispunt. Het tegen dezelfde condities vergelijken van verschillende scenario’s voor een bouwplan. Integraal inzicht in boven- en ondergrondse objecten om bepaalde ontwerpbeslissingen te ondersteunen. Of inzicht in de effecten van een verhoging van de waterstand… verzin het maar. Amsterdam en Utrecht gebruiken Unity voor hun eigen visualisatielaag. Unity is een game-ontwikkelingsplatform op Microsoft Azure waarmee je 2D- en 3D-werelden van hoge kwaliteit kunt maken en deze kunt implementeren op mobiel, desktop, VR/AR, gameconsoles en zelfs online. Door de keuze om met landelijk beschikbare open databronnen te werken, ligt op termijn uitrol naar heel Nederland voor de hand. Niet alleen overheidsgeld zo efficiënt mogelijk besteden, maar ook data en tools open delen.

Alkmaar digitaal

Ook Alkmaar is al goed op weg met liefst twee Digital Twins welke zijn gebouwd in Azure Maps. Eén voor alle Alkmaarders en geïnteresseerden. De ander voor intern gebruik waar lagen gestapeld kunnen worden en eigenlijk iedere denkbare vraag gesteld kan worden. Alkmaar kent een sterke focus op ontsluiting en analyse van data. Neem het Alkmaars Kanaal, waarbij gebruikers interactief en realtime kunnen deelnemen aan het plannen maken. 100% Participatie. Zo ontstaat in een moderne samenleving en vanuit de mensen een nieuwe wijk met 15.000 woningen. De Digital Twin maakt verschillende thema’s als mobiliteit, klimaat en sociale faciliteiten visueel inzichtelijk. Alles bij elkaar maakt dit Alkmaar tot een democratische stad.

Heel Nederland in 3D

Samenwerking tussen alle Nederlandse gemeenten – met Amsterdam, Utrecht en Alkmaar voorop -levert veel sociale winst op. Dit is iets wat ook VNG Realisatie onderstreept. In zee gaan met een partner als Microsoft levert nog eens extra op. Microsoft werkt al voor het grootste deel van de Nederlandse gemeenten. Als partner kunnen zij met Azure de koppeling maken tussen partijen, data, technologie. Als iedere overheid zijn eigen datasilo’s inricht, is dat veel minder efficiënt. Zeker als de maatschappelijke opgave zo breed is. ‘Heel Nederland in 3D’, zegt VNG Realisatie. ‘En het liefst nog een stukje over de grens voor een nog beter beeld.’

Links:

Meer weten
Wilt u meer weten over Digital Twin lees dan ons artikel over een Digital Twin van offshore windparken en hun omgeving. Benieuwd hoe u diensten voor en betrokkenheid van burgers kunt verbeteren met technologie? Kijk dan op aka.ms/overheid

 • Vincent Hoek | 21 januari 2023, 19:41

  Grofweg kampt de samenleving met twee uitdagingen: [1] er komen steeds meer data bij, maar er is steeds minder tijd om daar chocola van te maken en [2] de generatie die daar beslissingen over moet nemen is nog opgegroeid in de tijd dat mensen data in applicaties stopten om het er ook als mensen weer uit te halen en zien data dus nog als content. Daarnaast verschrompelt de samenleving, omdat grijze ervaring (die met velen zijn) maar moeizaam vervangen kan worden door jonge krachten (waar er niet zoveel van zijn). Het gevolg is een samenleving in transitie van applicatie/content centrisch denken naar data/context centrisch denken. Als we de Digital Twin discussie in dat licht plaatsen is het niet gek dat bedrijven – op zich – prachtige diensten bieden … op platforms … en dat grijze hoofden dat denken te snappen … want die denken nog in infrastructuur en niet in data. Data koppelen is ook best complex, wat een gat in de markt is voor bedrijven. Zo biedt Amazon het Smart Territory Framework, maar koppelt dat al wel aan de open Fiware standaarden.

  http://www.fiware.org/2022/07/04/how

  Huiswerk voor iemand voor een platform kiest: van wie zijn en blijven de DATA? Wat is de ROL van je organisatie in een waardeketen en hoe ziet je ecosysteem eruit? Wie levert nou wat aan wie? Ben je dan Data Eigenaar? Data Provider? Data Consument? Welke wet- en regelgeving zijn dan van toepassing? Zijn we al goed genoeg voor NIS2? AVG? Digital Twins zijn absoluut fantastisch … maar gooi niet het kind met het badwater weg. De overheden van nu missen nog elke volwassenheid in Data Governance. Hoort er wel bij! Verdiep je in NGSI-LD, niet zozeer om de techniek, maar om de eisen die het stelt en vergelijk die gewetensvragen met de volwassenheid van je legacy organisatie voor je aan Digital Twins begint. (kan prima gelijktijdig maar begin klein). Dit is de laatste reis van de grijze hoofden, waarbij de jonge hoofden de kans hebben om een organisch gegroeide legacy wereld te vangen in een wereld waarin de fysieke werkelijkheid een parallel universum vindt in Augmented, Virtual en andere Mixed Realities.

 • Vincent Hoek | 4 februari 2023, 20:35

  Er wordt in dit artikel gesproken over Open Data, maar niet zozeer over Open Standaarden. Ook blijft de realisatie erg beperkt tot visualiseren van de fysieke werkelijkheid in de virtualiteit. Hier laten we een kans liggen. Waarom niet de fysieke werkelijkheid direct combineren met sensoren en algoritmes en dan de relaties daartussen meteen laten zien. Dus niet zozeer een gebouw, maar ook de risico’s en geraamde kosten visualiseren die zouden komen bij het vervangen van een deel van een fundament? Object-relatie-attribuut wordt fysiek-logisch-relationeel.
  De visie van een digitale tweeling die al direct in zou haken op het werk van de International Data Spaces (IDS) en FIWARE-benadering zou ditzelfde project direct helpen om niet alleen een virtuele representatie van een stad te creëren, maar ook eentje die by design interoperabel, duurzaam en toegankelijk is. Dan kun je alternatieve werkelijkheden met elkaar in discussie laten gaan, inclusief de bijbehorende sociale aanhang, wettelijke onderbouwing en kostenraming. Imagineering.
  In deze aangescherpte visie is een digital twin niet zomaar een enkele applicatie of platform, maar een netwerk van onderling verbonden systemen en databronnen die zijn geïntegreerd met behulp van open standaarden. De IDS en FIWARE bieden de technische basis voor deze visie, die zich met vrij weinig moeite zou laten integreren met de in dit artikel beschreven opdracht, maar geeft haar wel meteen steroïden.
  De digitale tweeling die met deze aanpak is gecreëerd, is een dynamische en voortdurend evoluerende weergave van de stad, waarin realtime gegevens uit meerdere bronnen zijn verwerkt, waaronder IoT-apparaten, sensoren en systemen. Deze gegevens zijn al per direct gestandaardiseerd, semantisch verrijkt en toegankelijk gemaakt voor alle belanghebbenden via open API’s (NGSI-LD, de jongste generatie JSON), waardoor het al direct gemakkelijker wordt om gegevens te delen en te hergebruiken tussen verschillende systemen en applicaties. Ook buiten de Digital Twin.
  Deze visie legt ook sterk de nadruk op gegevensprivacy en beveiliging, waarbij ervoor wordt gezorgd dat gevoelige informatie wordt beschermd en alleen wordt gedeeld met geautoriseerde partijen. Hierbij kan http://www.ishare.eu weer een rol spelen. Uiteindelijk is de visie van een digitale tweeling van een IDS en FIWARE-benadering het creëren van een digitale representatie van de stad die geïnformeerde besluitvorming ondersteunt, de levenskwaliteit van burgers verbetert en de creatie van slimme, duurzame en leefbare steden mogelijk maakt. Dit artikel proeft nog een beetje naar HTML-1, de eerste generatie webpagina’s, wat in de vorige eeuw meer veredelde folders waren dan een 360 graden interactie met de buitenwereld, zoals we die vandaag kennen. Leren moeten we toch, pak die kans!

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren