Blog

Maak talent passend voor jouw IT-organisatie

Hoe voorkom je dat er waardevolle kennis verloren gaat als veel medewerkers gelijktijdig vertrekken? En hoe zorg je voor voldoende diverse instroom in een wereld waar vraag en aanbod op de (IT) arbeidsmarkt mijlenver uit elkaar liggen? André Emmens, programmamanager bij DICTU, legt uit hoe je nieuw en vooral ook divers talent werft.

Beeld: Microsoft

Binnen DICTU, een van de grootste ICT-dienstverleners bij de rijksoverheid, werken zo’n 1.500 IT’ers. Bij een organisatie van deze omvang is continu sprake van uitstroom. Zorgen voor een goede kennisoverdracht staat dan ook hoog op de agenda en daar zijn nieuwe medewerkers voor nodig. Daarnaast wil DICTU een meer diverse samenstelling van teams. Om deze mensen te vinden, maakt de organisatie gebruik van verschillende instroomkanalen. Zo is er een intensieve samenwerking met hogescholen, deelname aan het Rijkstraineeshipprogramma en een initiatief gestart om te bezien of mensen met een vluchtelingenachtergrond in de teams kunnen worden opgenomen.

Wil om te leren

De huidige arbeidsmarkt vraagt om een andere manier van kijken naar talent. Zo is het bijna onmogelijk om iemand te vinden die alle gewenste competenties en vaardigheden in huis heeft. “Dat hoeft ook niet”, vindt André. “De IT-wereld verandert razendsnel. De technologie die je vandaag leert, is over een paar jaar alweer achterhaald. Daarnaast zit DICTU in een transitie naar de rol van digitaliseringspartner voor de ministeries en uitvoeringsorganisaties waar zij voor werkt. Dit betekent onder andere dat we veel meer gaan samenwerken met de markt. Dit vraagt weer andere vaardigheden. Wij zoeken daarom niet meer naar mensen die alles in huis hebben. Wij werven nu juist mensen die mee willen gaan met de verandering en die de wil en kunde hebben om dingen op te pakken en snel te kunnen leren.”

Make IT Work

Maar waar vind je mensen die feeling hebben met IT en gretig zijn om te leren? Een mooi voorbeeld vindt André Make IT Work, de samenwerking met hogescholen waarbij zij-instromers de kans krijgen om binnen de IT aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die geen perspectief meer hebben in hun huidige vakgebied of juist bewust voor een ander vakgebied kiezen. “De hogescholen organiseren banenmarkten en daar leren we deze mensen kennen. We kijken dan of er een match is. Als die er is, volgen ze een opleiding van een half jaar aan de hogeschool en hebben ze de garantie dat ze daarna bij DICTU aan de slag kunnen.”

André benadrukt dat deze mensen echt aan het begin van hun IT-carrière staan. “We kunnen niet eisen dat iemand na een jaar opleiding alles al kan. Ze beginnen als junior en stromen de jaren erna vaak door naar een medior- of seniorpositie. In beginsel gaat het ons om kandidaten die potentie hebben. Met alle kennis die wij in huis hebben, kunnen ze blijven bijleren.”

Meer kanalen, meer maatwerk

Een ander kanaal dat DICTU momenteel aan het verkennen is, is de Azure Academy van Microsoft. Via deze Academy gaan kandidaten met een vluchtelingenachtergrond aan de slag binnen de teams van DICTU. Om dit proces goed te begeleiden, zijn er mentoren aangesteld. André: “De werkdruk is hoog en als IT’er heb je een zelfstandige rol. Hierbij hoort ook dat je zelf aan de bel kunt trekken en dat is lastig als dat niet gebruikelijk is binnen jouw cultuur. Een ander struikelblok is dat de kandidaten de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen, terwijl dat bij de Nederlandse overheid wel de voertaal is. We onderzoeken nog in welke functies dit geen obstakel vormt. De mentor begeleidt de kandidaten, en is een sparringpartner. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om goed binnen onze organisatie te landen.”

Beter eindproduct

Groot voordeel van de nieuwe manier van werven is een meer diverse samenstelling van de teams. Denk bijvoorbeeld aan geslacht, leeftijd en culturele achtergrond. En een divers personeelsbestand is een voorwaarde voor een inclusieve organisatie. In de praktijk ziet DICTU dat de diverse teams betere eindproducten afleveren. Zo leren de oudere en jongere generatie van elkaar. Ook zorgt de inbreng van alle verschillende medewerkers bijvoorbeeld voor een betere user experience van applicaties. André: “Het mes snijdt echt aan twee kanten. Onze nieuwe manier van werven is beter voor de organisatie, de teams en onze producten.”

Verbreed jouw blik op IT-talent

Geïnspireerd door het voorbeeld van DICTU? Op het iBestuur-congres van 14 september gaan we verder in op de manier hoe de overheid en organisaties kunnen omgaan met de mismatch tussen vacatures en de beschikbare kennis en vaardigheden. Bekijk het programma en meld je aan. Meer weten over het aannemen van divers talent of ben je op zoek naar nieuw talent? Ontdek dan meer over de Azure Academy.

Oriënteren op een baan in de IT

Ben je zelf aan het oriënteren op de kansen van een baan in de IT? Kijk op DICTU.nl voor meer info over hun Make IT Work programma of deze video van een Make IT Work zij-instromer. Of kijk op werkinhetvooruitzicht.nl en ontdek zo of werken in IT iets voor jou is.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren