Nederland zoekt meer dan 60.000 IT’ers: hoe zorgen we voor meer tech-talent?

Arbeidskrachten vinden en vasthouden is overal een groot probleem. Sla de krant open, zet het nieuws maar aan. Zeker in de IT-wereld zijn de tekorten fors. Ook UWV houdt de arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten en met 27.950 nieuwe IT-vacatures en 33.250 openstaande IT-vacatures is er in het eerste kwartaal van 2022 echt een diepterecord geboekt.

Beeld: Microsoft

Onlangs meldde UWV op basis van eigen werkgeversonderzoek dat 63 procent van de in 2021 ontstane vacatures binnen de ICT-sector moeilijk tot nauwelijks vervulbaar is. Zorgwekkende cijfers die demonstreren dat we de ‘Skills Gap’ moeten zien te overbruggen en dat echt iedereen mee moet kunnen doen. Maar hoe pakken we dat aan?

Het CBS signaleert evenals UWV een historische mismatch op de arbeidsmarkt: voor het eerst zijn er meer vacatures dan werklozen. Het probleem voor specifiek tech en digitale vacatures is niet nieuw. De pandemie heeft wel voor extra grote veranderingen gezorgd in de manier waarop we leren, leven en werken. Vanuit huis, op locatie, in de cloud. We ondergingen in twee jaar een transformatie waar we normaal tien jaar over zouden doen. Denk alleen al aan het onderwijs, dat ineens volledig naar digitaal moest overschakelen. Door deze versnelde transformatie is de vraag naar digitale vaardigheden van nieuwe en bestaande werknemers alleen nog maar meer toegenomen en het tekort aan IT-talent groter geworden. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Microsoft dat voor een groot aantal beschikbare banen er geen talent direct beschikbaar is. Dit heeft vooral te maken met een gebrek aan juiste digitale vaardigheden onder kandidaten. We noemen dit de Skills Gap.

De Skills Gap overbruggen

Via recent onderzoek uitgevoerd door LinkedIn weten we dat skills of vaardigheden die mensen nodig hebben, elk jaar met 25 procent veranderen ten opzichte van het vorige jaar. Dit neemt per jaar ook nog eens exponentieel toe, waardoor in no-time nog grotere afwijkingen tussen vraag en aanbod ontstaan. Organisaties moeten een leercultuur opbouwen om talenten aan zich te blijven binden. Organisaties die hierin uitblinken houden medewerkers gemiddeld twee keer zo lang vast en dichten de kloof tussen vraag en aanbod. De ingrediënten voor een mogelijke oplossing liggen meer voor de hand dan we denken. Digitale behendigheid kan echt iedereen leren met de juiste bij- en omscholing. Daarnaast ontwikkelen steeds meer commerciële bedrijven alsook publieke organisaties programma’s om die bijscholingstrajecten te ontwikkelen en op te schalen. Uit onderzoek door Accenture blijkt dat ruim driekwart van de door hen ondervraagde organisaties meer nadruk willen leggen op omscholing, bijscholing en training. En dan is er nog het grotendeels onbenutte, of in ieder geval moeilijk vindbare potentieel van skills die werknemers hebben opgedaan in eerdere functies. Vaak gewoon relevant en direct toepasbaar in een nieuwe rol binnen een nieuwe werkomgeving. Werkgevers moeten een bredere blik op talent gaan ontwikkelen. Niet alleen kijken naar diploma’s, vorige werkgevers en een 100-procent-match, maar naar talent dat openstaat om te leren en met een stuk omscholing of bijscholing aansluit op de openstaande IT-functies.

Uw talent pool vergroten

U laat uw talent pool groeien door andere, nieuwe mensen te benaderen en ze digitale vaardigheden bij te brengen. Mensen die willen leren, kunnen zelfs met een niet-100-procent match voor een bepaalde functie toch heel veel bereiken. Dit is een heldere oplossing om de arbeidsmarkt deels vlot te kunnen trekken. En laten we ook de volgende groepen mensen niet over het hoofd zien: langdurig werklozen, vluchtelingen, statushouders, mensen met een fysieke of mentale beperking. Mensen die openstaan om te leren en met een stuk omscholing of bijscholing wél aansluiten op de openstaande digitale en IT-functies. Kortom, mensen met allerlei achtergronden en eventueel een afstand tot de arbeidsmarkt, die eigenlijk heel graag deel willen nemen aan het arbeidsproces. Door de talent pool te laten groeien met diverser talent verkleinen we de mismatch op de arbeidsmarkt én zorgen we voor een meer divers en hopelijk ook inclusiever beleid binnen organisaties. Win-win. Natuurlijk kost dat tijd, geld en energie en is het geen ‘quick fix’ voor het probleem. Maar de meeste uitdagingen zijn met een stuk bewustzijn heel goed te ondervangen. Denk aan het omgaan met culturele verschillen en taalbarrières.

Aan het werk!

Ook Microsoft draagt actief bij aan bijscholing, certificeringen voor kandidaten met een diverse achtergrond en partnerschappen om digitale vaardigheden te verbeteren en werkkansen te bieden via programma’s zoals de Azure Academy. Hoe meer mensen de juiste vaardigheden hebben, hoe beter de arbeidsmarkt functioneert. Werknemers die het gevoel hebben dat hun vaardigheden niet goed worden gebruikt, gaan tien keer vaker op zoek naar een baan die wel bij ze past. De Azure Academy leidt divers talent op voor verschillende IT-functies om na de opleiding bij publieke en private organisaties in te stromen in een betaalde IT-baan.

Meer weten?
Wilt u meer weten over hoe we de kloof tussen vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt samen kunnen overbruggen? Lees dan meer op aka.ms/skillsgap.

Trainingen
Azure Academy van Microsoft biedt een grote variatie aan certificaattrainingen aan. De trainingen zijn gegarandeerd up-to-date en ontwikkeld door experts. Denk aan learning tracks als:
– Microsoft Cloud Engineer
– Azure Data Scientist
– Azure DevOps Engineer
– Azure Developer
– Azure Data Engineer
– Azure AI Engineer

Bronnen:

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren