Blog

Veerkrachtige samenwerking, veerkrachtige resultaten

Veel gemeenten, provincies en overheidsinstellingen merken dat ze moeite hebben om in te spelen op huidige maatschappelijke veranderingen. Dit ondanks een juiste IT-strategie en een zorgvuldig investeringsbeleid, Ofwel: verbeteringen doorvoeren op het gebied van procesoptimalisatie is geen sinecure.

Beeld: Microsoft

Facturen die naderhand moeten worden gecorrigeerd. Een vertroebeld systeem van kostendragers, kostensoorten en kostenplaatsen. Begrotingsinformatie die niet dienstbaar is aan de wensen van budgethouders. Idem dito voor de projectadministratie en de projectleiders. Koppelingen met het financiële systeem die niet altijd even stabiel werken. Zomaar wat voorbeelden uit de praktijk van overheden. De aanwezigheid van te veel verschillende systemen en technologieën leidt tot inflexibiliteit om te kunnen anticiperen op nieuwe (digitale) ontwikkelingen. Iedere aanpassing opnieuw leidt tot ellenlange vergaderingen, twijfel en complexe hoofdpijndossiers. Dat wil niemand. Toch?

Meer doen met minder

Digitalisering is meer dan alleen systemen vervangen. Overheidsorganisaties in het lokaal en middelbestuur zijn al jaren bezig met de digitale transformatie van hun dienstverlening en processen. Veel overheden kampen met verouderde systemen en een gefragmenteerd systeemlandschap. Succesvol digitaliseren vraagt vooral om denken vanuit ‘publieke waarde’ en ‘gebruikers centraal’ plus de vertaling daarvan naar bedrijfsprocessen: heldere kaders en sturing, loslaten van gewoontes en een goed samenspel tussen de business en de staffuncties. Het kabinet dwingt daar nog eens extra toe met grote ambities voor een veilige, inclusieve en digitale samenleving. Ofwel betere digitale dienstverlening voor burgers die steeds meer eisen en verwachten. Maar waar moet u aan denken bij een begrip als ‘publieke waarde’?

Publieke waarde

Het begrip publieke waarde bestaat uit meerdere aspecten. In eerste instantie gaat het om het realiseren van doelen die de overheid nastreeft en die een maatschappelijke meerwaarde met zich meebrengen. Denk aan actuele thema’s als energietransitie en klimaatadaptatie. Het tweede aspect is dat de overheid steun nodig heeft vanuit de samenleving bij het nastreven van die doelen. Legitimiteit is een vraagstuk op zich: in hoeverre is de overheid in staat de samenleving mee te nemen, zich te verantwoorden over de resultaten en zorgvuldig te handelen? Neem de stikstofdiscussie. Ten derde is het de uitdaging dat overheidsorganisaties het nastreven van maatschappelijke meerwaarde en legitimiteit onderdeel laten zijn van de dagelijkse bedrijfsvoering. Digitalisering kan de samenhang van deze drie aspecten vergroten en daarmee ook de bestuurskracht van een overheidsorganisatie versterken. Het geheel noemen we procesoptimalisatie. En als je daarbij de gebruiker nog eens centraal kunt stellen… Informatie die niet op maat, veilig en inclusief is, mist simpelweg zijn doel. Houd altijd in het oog wie de gebruiker is.

Eén platform

Overheden hebben behoefte aan één platform om verder te komen met digitalisering, snellere realisatie van projecten en het verlagen van IT-kosten. Bij deze procesoptimalisatie kan een nieuwe financiële applicatie hiervoor de basis vormen. Resultaat komt altijd voort uit Finance & Operations. BDO en Conclusion zijn op dit moment met verschillende gemeenten en provincies in gesprek en adviseert hen bij de keuze voor zo’n nieuwe financiële applicatie die als uitgangspunt heeft het standaardiseren van bedrijfsprocessen en IT-infrastructuur. Meer doen met minder. Hierdoor kunnen toekomstige projecten zich richten op het uitbreiden van de mogelijkheden zonder dat daarbij applicaties zich opstapelen waardoor het IT-landschap langzaam weer uitdijt. De analyse die BDO en Conclusion hebben gemaakt van alle generieke en voor de overheid specifieke bedrijfsprocessen, zijn opgenomen in een procesmodel en vertaalt naar het Microsoft Dynamics 365 Platform. Een unieke samenwerking die leidt tot veerkrachtig resultaat.

Dat biedt u in de toekomst als gemeente, provincie of overheidsinstelling de volgende voordelen:

  • Altijd werken met de nieuwste technologie. Eén platform voor allen.
  • Flexibel in de omgang. Er kan snel ingespeeld worden op maatschappelijke veranderingen
  • Makkelijk integreerbaar. Maak eenvoudig koppelingen naar van en naar andere applicaties
  • Standaard uitgebreide functionaliteit. Maar ook geschikt om gepersonaliseerde workflows, dashboard en apps te realiseren.

Microsoft staat een overgroot deel van de Nederlandse overheidsorganisaties al bij. Met apps, beheer, technologie en gewoon praktische hulp. Ook BDO en Conclusion zijn alom bekend in de wereld. Om overheden veerkrachtig te maken, moeten taken en opgaven inclusief onderliggende uitgangspunten primair helder zijn en verankerd worden in de financiële bedrijfsprocessen en systemen. Dat zorgt voor de juiste samenhang.

Ronde tafel “Hoe kunnen gemeenten processen beter optimaliseren middels technologie”

Digitalisering is meer dan alleen systemen vervangen. Veel gemeenten zijn al jaren bezig met de digitale transformatie van hun dienstverlening en processen.

Gemeenten hebben behoefte aan één platform om verder te komen met digitalisering, snellere realisatie van projecten en het verlagen van IT-kosten.

Microsoft, BDO en Conclusion zijn op dit moment met verschillende gemeenten en provincies in gesprek en adviseert hen bij de keuze voor zo’n nieuwe financiële applicatie die als uitgangspunt heeft het standaardiseren van bedrijfsprocessen en IT-infrastructuur. Meer doen met minder. Dat doen wij door middel van het Microsoft Dynamics 365 platform.

Benieuwd naar onze visie op de digitale transformatie gemeenten? En wil je in gesprek met ons en andere gemeenten over dit onderwerp? Kom dan naar dit ronde tafel evenement.

Meld je hier aan.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren