Nieuws

Minister De Jonge informeerde de Kamer onvolledig over DSO

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) was door later doorgevoerde wijzigingen beduidend minder stabiel dan minister De Jonge dit voorjaar aan de Eerste Kamer deed voorkomen. De senaat kreeg een te rooskleurig beeld voorgeschoteld. In de beantwoording van Kamervragen geeft hij toe dat hij de Kamerleden ‘explicieter had moeten informeren.

Minister De Jonge: ‘Over DSO was ik te kort door de bocht’. | Beeld: Shutterstock

De kwestie kwam aan het rollen nadat Binnenlands Bestuur via een beroep op de Wet open overheid (Woo) de integrale gespreksverslagen had opgevraagd van het Tactisch Overleg Planleveranciers. Daarin werken de softwareleveranciers en ruimtelijke bureaus met het ministerie van Binnenlandse Zaken samen aan de totstandkoming van het DSO. Er ontstond in het beraad onvrede over het te positieve beeld dat De Jonge over de vorderingen van het DSO aan de Eerste Kamer had geschetst.

Verwarring

Volgens De Jonge is de verwarring ontstaan door, op basis van het testen en oefenen, na 1 april 2022 doorgevoerde wijzigingen in de landelijke voorziening van het DSO. Hij benoemt daarbij de Viewer Regels op de Kaart en het Omgevingsoverleg, ‘en een functie die bevoegde gezagen in staat stelt om in het loket in te stellen dat zij omgevingsoverleg aanbieden voor een activiteit’. Die waren, in tegenstelling tot wat hij aan de Eerste Kamer schreef, nog niet volledig gebruiksklaar.

Te kort door de bocht

De Jonge erkent nu dat hij bij een aantal antwoorden ‘te kort door de bocht [is] gegaan’. ‘Daarin staat dat in april 2022 conform planning de functionaliteiten van het DSO-LV opgeleverd zijn, die nodig zijn voor inwerkingtreding, zoals is afgesproken in de interbestuurlijke overleggen. Het was beter geweest als ik in deze beantwoording genuanceerder antwoord aan u had geven.’

Beterschap

De minister belooft beterschap. ‘Het zorgvuldig informeren van uw Kamer over de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet is van groot belang. Ook als de hoeveelheid vragen in een kort tijdsbestek beantwoord moeten worden en zeer gedetailleerd zijn. In de intensieve berichtgeving richting uw Kamer is gelegenheid om antwoorden waar nodig aan te vullen en/of preciezer en duidelijker te formuleren. Ik zal hier in het vervolg extra aandacht aan geven.’

Bron: BinnenlandsBestuur.nl

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren