Nieuws

Minister: DSO op schema en binnen budget

Volgens verantwoordelijk minister Kasja Ollongren (BZK) is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 klaar en zal het een gebruiksniveau bieden dat vergelijkbaar is met de huidige dienstverleningsniveaus van de nu gebruikte systemen OLO, ruimtelijkeplannen.nl en aimonline.

Beeld: Pixabay / Nikguy

Dat zei ze dinsdag 19 februari tijdens het debat over de Invoeringswet Omgevingswet in de Tweede Kamer. “Dat betekent dat er digitaal omgevingsvergunningen kunnen worden aangevraagd en activiteiten kunnen worden gemeld. Voor de meest voorkomende activiteiten zal een vergunningencheck kunnen worden gedaan”, aldus de minister van BZK, die ook nog meldde dat er ruim op tijd een ‘try-outversie’ van het DSO beschikbaar is en dat de diverse overheden “technisch en financieel” in voldoende mate voorbereid zijn om aan te sluiten bij het Digiale Stelsel.

“Decentrale overheden hebben ook budget gereserveerd om hun systemen aan te sluiten op de landelijk voorziening (DSO-LV)”. Volgens de minister zal er voor gemeenten, provincies en waterschappen voldoende tijd zijn om hun eigen systemen tijdig op het DSO-LV aan te sluiten. Op vragen over de toegankelijkheid van het digitale stelsel stelde de minister dat veel informatie in het digitale loket begrijpelijk is voor mensen met taalniveau B1. “Dan heb je 95 procent van de Nederlandse bevolking te pakken”.

De minister denkt dat de 90 miljoen euro die ze voor het invoeren van het digitale stelsel beschikbaar heeft gesteld, voldoende is om het te kunnen realiseren en dat er geen kostenoverschrijdingen zijn. Ze houdt vast aan het financieel akkoord dat ze in 2016 met gemeenten, provincies en waterschappen heeft gesloten. “De kosten voor het realiseren van het basisniveau voor de landelijke voorziening blijven naar verwachting binnen de oorspronkelijke raming die we daarvoor hadden. Uit alle financiële analyses blijkt dat de hele operatie uiteindelijk structureel meer oplevert dan zij kost”, aldus de minister.

Vanuit de Tweede Kamer is gevraagd om het Bureau ICT-toetsing (BIT) – dat eerder al adviseerde om het DSO in eerste aanleg tot een basissysteem te beperken – bij de oplevering van het basis-DSO eind 2019 er opnieuw naar te laten kijken. Op dinsdag 5 maart wordt er over een motie met die strekking gestemd.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren