Persbericht

Nationale ombudsman start online community professionals ‘De Raadbaak’

De Nationale ombudsman lanceert vandaag een nieuw platform, speciaal voor professionals: de Raadbaak. Op dit online platform delen professionals van verschillende organisaties kennis met elkaar en de Nationale ombudsman, worden praktische vragen beantwoord en knelpunten gesignaleerd. Met als doel om burgers die in de knel zijn gekomen sneller en nog effectiever te kunnen ondersteunen.

Iedereen moet mee kunnen doen. Maar voor veel mensen is de overheid en de regels die worden gehanteerd veel te ingewikkeld. En wanneer burgers er dan niet uitkomen met de overheid, weten ze vaak niet waar ze voor hulp moeten aankloppen.

Frans Weerkamp, projectleider Raadbaak, is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling: “Kerntaak van de ombudsman is dat we de burger bijstaan wanneer die bij ons aanklopt met een klacht over een overheidsinstantie. Maar nog liever voorkomen we dat zo’n probleem een klacht wordt. Via de Raadbaak kunnen professionals, die in hun werk veel te maken krijgen met hulpvragen van burgers, deze vragen sneller beantwoorden. En daarmee voorkomen dat problemen groter worden en de Nationale ombudsman ingeschakeld moet worden.” De Nationale ombudsman is ook actief onderdeel van de Raadbaak en heeft daarnaast een faciliterende, organiserende en verbindende rol in de community.

Snel schakelen

André van Mierlo, sociaal raadsman van de Brabantse welzijnsorganisatie Ons Welzijn, stelt vast dat de Raadbaak niet alleen nuttig is voor professionals in het land, maar ook een belangrijke signaalfunctie kan krijgen: “Naarmate de Raadbaak groter wordt, krijgt de Nationale ombudsman via de vragen en discussies op het platform een goed beeld van welke problemen er op welke plek spelen. Is het lokaal, regionaal of landelijk? Dat is voor de ombudsman van belang om te weten.”

Hendrik-Jan van Tilburg, hoofd maatschappelijk werk bij het ministerie van Defensie, is één van de eerste gebruikers van de Raadbaak: “De Raadbaak is een geweldig initiatief. Burgers gaan bij een probleem eerst zelf op zoek en komen dan bij ons terecht. Hun vraag of probleem vergt van mij steeds vaker kennis over meerdere onderwerpen. Zelf heb ik niet altijd alle antwoorden op die vragen. Dankzij de Raadbaak kan ik op een snelle en laagdrempelige manier in contact te komen met andere professionals. Gedeelde kennis is tenslotte beter dan dat je deze alleen voor jezelf houdt. Zo kunnen we samen burgers nog beter helpen.”

De ambassadeurs van de Raadbaak zijn voor een verbreding van het netwerk: “Het zou mooi zijn wanneer we via de Raadbaak ook korte lijntjes zouden hebben met landelijke organisaties als de Belastingdienst, UWV of DUO. Afstemming zou dan veel sneller kunnen verlopen.”

Winnend idee uit social hackathon

De Raadbaak was het winnende idee tijdens een ‘social hackathon’ die de Nationale ombudsman in de zomer van 2019 organiseerde samen met veertig medewerkers van 22 hulpverlenende instellingen. Professionals, die dagelijks te maken hebben met mensen die hulp van de Nationale ombudsman zouden kunnen gebruiken, bogen zich over de vraag hoe we nog beter samen op kunnen trekken.

Neem ‘ns een kijkje

Het is belangrijk dat de Raadbaak verder doorgroeit, want hoe meer deelnemers, hoe effectiever het platform zal zijn. De Nationale ombudsman roept professionals van hulpverlenende instellingen op om vooral eens een kijkje te nemen op de Raadbaak: www.raadbaak.nl. En wie weet ook al meteen een vraag te stellen aan andere professionals.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren