Digitale toekomst eu
Nieuws

EU-doelen digitale transformatie worden nog niet gehaald

Beeld: Cover Landenrapport Nederland

Nederland behoort tot de ‘koplopers in Europa, maar moet eraan blijven werken om op koers te blijven om de digitale EU- doelen voor 2030 te behalen. Zo is de instroom van afgestudeerde ICT-specialisten van 3.7 % onder het  EU-gemiddelde van 4.2% en zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd als ICT-specialist.

Dit staat in een op 27 september verschenen rapport van de Europese Commissie over de staat van het digitale decennium. Dit rapport bevat een evaluatie van de prestaties van de EU met betrekking tot de doelstellingen en streefcijfers van Europa voor 2030 die volgens de commissie nodig zijn om de EU digitaal soevereiner, veerkrachtiger en concurrerender te maken.

De conclusies zijn toegespitst op vier hoofdpijlers:

  • digitale vaardigheden
  • digitale infrastructuur
  • digitalisering van bedrijven, inclusief het gebruraik van artificiële intelligentie (AI)
  • digitalisering van overheidsdiensten.

‘Ons eerste verslag over het digitale decennium geeft een duidelijke boodschap af: we moeten onze inspanningen opvoeren om onze doelstellingen tegen 2030 te halen. Nu is het moment om samen te werken en van Europa een koploper in de digitale transitie te maken. Dit is de betekenis van de aanbevelingen die we vandaag aan de lidstaten doen.’
Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt

Europese aanbevelingen voor Nederland

  • Digital skills: Nederland moet meer doen aan gelijke deelname van mannelijke en vrouwelijke ICT’ers.
  • Digitale infrastructuur: Nederland moet meer vaart maken op het vlak van connectiviteit. Zoals werken aan een landelijke dekking van een Gigabit-netwerk. Dat moet zonder uitstel gebeuren conform de EU-wetgeving. Ook moet Nederland alle stappen nemen die nodig zijn om de 3,6 GHz-band toe te wijzen voor mobiele telefonie. Ook moeten er stimuleringsmaatregelen worden overwegen voor de uitrol van gigabitconnectiviteit. Nederland moet ook verder gaan met de getroffen maatregelen op het vlak van o.a. halfgeleiders en quantumcomputing (snelle en intelligente computers). Dan kan eraan bijdragen dat de EU een sterke marktspeler wordt.
  • Digitalisering van bedrijven: Nederland moet doorgaan met beleid rondom digitalisering van bedrijven. Zo moet Nederland het MKB blijven helpen om toegang te krijgen tot geavanceerde technologieën, met name big data, cloud en AI. Dit kan door maatregelen om de ontwikkeling en invoering daarvan te bevorderen.
  • Digitalisering van overheidsdiensten: Nederland moet doorgaan met de uitvoering van zijn beleid om overheidsdiensten te digitaliseren.

Klik HIER voor het landenrapport (Engels)

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren