Nieuws

Nieuwe Archiefwet mogelijk begin 2024 van kracht

De voorbereiding voor de behandeling van de nieuwe Archiefwet door de Tweede Kamer is in volle gang. Op 23 februari jl. hield de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een rondetafelgesprek met deskundigen. Mogelijk kan de nieuwe wet per 1 januari 2024 van kracht worden. Dat blijkt uit een update van het proces Archiefwet.

Vaste Kamercommissie OCW met o.a. als gasten Regeringscommissaris Arre Zuurmond en Algemeen Rijksarchivaris Afelonne Doek

Op 9 maart worden alle vragen die de Kamerleden hebben, verzameld en naar het ministerie van OCW gestuurd. Na beantwoording kan de Kamercommissie een datum bepalen voor een debat in de Tweede Kamer.

In januari 2023 kan gestart worden met de interdepartementale afstemming. Vervolgens volgen het besluit en de regeling een andere route. Voor het Archiefbesluit wordt er advies gevraagd bij de Raad van State. Naar aanleiding van het advies stelt het ministerie van OCW dan een nader rapport op. De Archiefregeling wordt aangemeld bij de Europese Commissie (volgens Richtlijn 2015/1535). De doorlooptijd daarvoor is minimaal drie maanden.

Als deze processen zijn afgerond, kunnen het Archiefbesluit en de Archiefregeling ondertekend en gepubliceerd worden. Als dit uiterlijk eind september 2023 gebeurt, kan de Archiefwet samen met het Archiefbesluit en de Archiefregeling op 1 januari 2024 in werking treden.

Het rondetafelgesprek dat 23 februari plaatsvond kunt u hier terugkijken

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren