Persbericht

Nieuwe taskforce gaat voor 50% vrouwen in de IT in 2030

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) presenteert vandaag, op International Girls in ICT Day, een nieuwe publiek-private Taskforce Diversiteit en Inclusie in de Digitale Sector. De Taskforce is een initiatief van branchevereniging NLdigital en het ministerie van EZK.

De Taskforce gaat zich de komende vier jaar inzetten om doelstellingen en concrete acties te bepalen die diversiteit en inclusie in de digitale sector verbeteren, vergroten en versnellen.

De overheid en de digitale sector hebben beiden de doelstelling om te zorgen voor een grotere instroom, meer doorstroom en meer behoud van divers talent. “Voor de economie is het van groot belang dat de samenstelling op de arbeidsmarkt divers is,” aldus staatssecretaris Keijzer. “Meer diversiteit draagt bij aan innovatie en kan zorgen voor meer ICT’ers, die hard nodig zijn.”

Uit recent onderzoek van Accenture blijkt dat het in het huidige tempo nog 100 jaar duurt voor de wereldwijde kloof tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt is gedicht. Door de coronacrisis komt daar nog eens 50 jaar bij. Gezamenlijke actie is nodig om het tempo te verhogen.

Van doelstelling naar concrete acties

De Taskforce gaat de gezamenlijke ambities omzetten in meetbare doelstellingen en concrete acties. Die ambitie begint bij het vergroten van het aantal vrouwen in de digitale sector. Op dit moment is slechts 18% van de IT’ers in Nederland vrouw. NLdigital en het ministerie van EZK willen dit percentage verhogen naar 50% in 2030. De Taskforce gaat zich uiteindelijk richten op diversiteit en inclusie in de brede zin van het woord, dus ook culturele achtergrond, leeftijd, beperkingen etc.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “De economische en maatschappelijke bijdrage van de digitale sector in ons land is van wereldklasse op misschien wel één punt na: diversiteit. Ik was tot niet zo lang geleden geen voorstander om actief daar op te sturen. Maar ik weet inmiddels dat als we dat niet doen er helemaal niets verandert. Daarom is deze Taskforce een noodzakelijk en dus goed initiatief. Denk bijvoorbeeld eens aan het bouwen van AI-toepassingen. Daarbij is het van belang dat de diversiteit van onze samenleving in de algoritmen terecht komt. Anders krijg je de uitkomsten van dertig jaar geleden.”

“We willen als sector een representatieve afspiegeling zijn van de maatschappij.” zegt Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital. “Succesvolle digitalisering betekent dat het vóór iedereen is en mét iedereen. Daar zetten we ons voor in.”

Om dit te bereiken gaat de taskforce bewezen interventies binnen de sector verzamelen en delen op een kennisplatform. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de kennis van een aantal voorlopers binnen de sector die al resultaten hebben geboekt in het bevorderen van diversiteit en inclusie.

“Het kan niet anders dan dat je als moderne organisatie je verantwoordelijkheid neemt om diversiteit en inclusie te bevorderen.” zegt Irine Gaasbeek, Country managing director van Accenture en bestuurslid van NLdigital. “Medewerkers verwachten niet anders, het maakt innovatie mogelijk en creëert een cultuur waarin iedereen het gevoel heeft gelijke kansen te hebben en leidt uiteindelijk tot betere resultaten.

Jaarlijkse benchmark

Naast het formuleren van concrete doelstellingen en acties, gaat de Taskforce bouwen aan een kennisplatform voor bedrijven in de digitale sector. Een aantal bedrijven is op eigen initiatief al begonnen met het bevorderen van diversiteit en inclusie in de organisatie. Op het platform kunnen ze hun ervaringen en best practices overzichtelijk delen, zodat andere bedrijven hier gebruik van kunnen maken.

Bas van der Veldt, CEO AFAS en bestuurslid NLdigital: “Bij AFAS maken we software voor een grote diversiteit aan klanten en om daar goed op te kunnen anticiperen moet ons bedrijf ook divers zijn. Door doelstellingen te formuleren en daar strikt naartoe te werken hebben we het aantal vrouwen in de organisatie al verdubbeld. En we blijven werken aan een representatief bedrijf.”

De Taskforce wil bovendien meer data verzamelen over diversiteit binnen de digitale sector. Te beginnen met een onderzoek naar de status quo binnen de sector. Daarna volgt een jaarlijkse benchmark, waarmee bedrijven zich kunnen vergelijken met landelijke gemiddelden.

Nieuwe wetgeving

Vanaf dit jaar zijn beursgenoteerde bedrijven verplicht om te voldoen aan een quotum van 33% vrouwen in de top. Er ligt bovendien een initiatiefwetsvoorstel om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Het is belangrijk dat bedrijven samenwerken met elkaar en de overheid om deze regels te vertalen naar de praktijk.

Op www.taskforcediversiteit.nl kunnen bedrijven zich aanmelden voor de Taskforce en de eerste best practices vinden. De site wordt de komende tijd uitgebreid tot kennisplatform. Ook zullen hier de vorderingen en activiteiten van de Taskforce te volgen zijn.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren