Data en ai
Nieuws

Nog geen politieke steun voor akkoord gegevensuitwisseling in de zorg

Arts in witte jas in digitale omgeving
Digitalisering in de zorg is cruciaal om de zorg toegankelijk, van hoge kwaliteit en betaalbaar te houden. | Beeld: Shutterstock

Dinsdag 6 februari verwierp de Tweede Kamer de motie van Wieke Paulusma (D66) die ervoor moest zorgen dat de 1 miljard aan gereserveerde middelen voor het uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling in de zorg snel beschikbaar komt.

Zorgpartijen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben het geld nodig voor een landelijk dekkend netwerk, voor het verbeteren van gegevensuitwisseling in de zorg én voor het verminderen van administratieve lasten.

De motie kreeg steun van SP, GL+PvdA, PvdD, DENK, VOLT, D66 en SGP, wat met een totaal van 50 zetels geen meerderheid opleverde. Het zijn met name de politieke partijen die over het kabinet onderhandelen (VVD, PVV, NSC en BBB) die de motie hebben weggestemd. Over de motie werd op een cruciaal moment in de formatiebesprekingen gestemd. Net op dit dag besloot NSC te stoppen met de formatieronde vanwege de financiën.

Noodzaak tot digitalisering

Digitalisering in de zorg is cruciaal om de zorg toegankelijk, van hoge kwaliteit en betaalbaar te houden, stellen zorgpartijen. Bovendien levert digitalisering grote voordelen op voor patiënten en zorgmedewerkers. Bijvoorbeeld omdat patiënten eenvoudiger thuis zorg kunnen ontvangen of omdat medewerkers eenvoudiger het digitale dossier kunnen bijwerken. Zo zijn ze minder tijd kwijt aan administratieve rompslomp met overtypen van dossiers en opzoeken van informatie. En het verkleint de kans op fouten in de informatieoverdracht waarmee de kwaliteit van zorg verbetert.

Uitvoeringsakkoord

Met dat doel voor ogen hadden de brancheorganisaties in het Integraal Zorgakkoord (IZA) op 22 januari samen met het ministerie van VWS bindende afspraken gemaakt die zorgen dat zorgbreed en in afstemming met het sociaal domein gegevens veiliger en sneller uitgewisseld kunnen worden. De zorgpartijen willen het komende jaar grote slagen maken om met het uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling de basis op orde te brengen. Dit gaat specifiek om het realiseren van een landelijk dekkend netwerk (LDN), generieke functies en eenheid van taal.

Met het verwerpen van de motie is niet gezegd dat de 1 miljard euro aan gereserveerde middelen niet beschikbaar wordt gesteld. Maar de motie had daarbij wel geholpen, aldus de zorginstellingen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren