Blog

Om wie draait het in 2016?

We moeten ervoor zorgen dat het er bij de berichtenbox niet om draait het voor de overheid eenvoudiger te maken in plaats van voor de burger.

Je kunt in je leven keuzes maken, die onherstelbaar zijn. Met terugwerkende kracht zijn ze niet meer ongedaan te maken. Aan het begin van het nieuwe jaar 2016 wil ik best bekennen, dat zoiets voor mij ook geldt.

Zo las ik in een opnieuw uitgegeven en prachtig door Rokus Hofstede vertaalde roman ‘De burgemeester van Veurne’ van Simenon: “Dingen die hij zag als overduidelijke vergissingen in het leven, zoals politiek en golf, was hij altijd uit de weg gegaan.” Daar zit ik dan al jaren goed fout. En er valt niet veel meer aan te doen. Dat zou in ieder geval weinig effect meer sorteren. De overheid, die in een voortdurend proces van digitalisering van bedrijfsprocessen, voorzieningen en dienstverlening verkeert, heeft een aantal vergissingen gemaakt, die nog wel hersteld kunnen worden. Nog beter geformuleerd: moeten worden! En die vergissingen waren overigens erg logisch, namelijk dat voorop stond de bedrijfsvoering van de overheid te verbeteren. De berichtenbox is niet bedacht om het de burger naar de zin te maken.

Die ommezwaai in denken zal dit jaar centraal staan. De doelstelling tot nu: ‘de burgers massaal en goedkoop bereiken’ blijft, maar alle aandacht moet erop gericht zijn die doelstelling aan te laten sluiten op de belevingswereld van die digitaal werkende burger. Dat betekent voor de berichtenbox bijvoorbeeld dat die eenvoudig gekoppeld moet worden aan persoonlijke e-mailboxen, dat de burger moet kunnen antwoorden en dat hij niet iedere keer DigiD hoeft te gebruiken. Dat laatste komt er snel aan, daar ga ik van uit, door een appje te installeren. We moeten er dit jaar voor zorgen dat MijnOverheid/berichtenbox niet steeds meer een MijnOverhead wordt, waarbij digitalisering wordt ingezet om het de overheid eenvoudiger te maken in plaats van de burger. Die moet steeds extra handelingen doen (uitzoeken, activeren, opzoeken, inloggen) om besparingen bij de overheid mogelijk te maken. Het is overduidelijk dat we ook snel de ‘knop moeten omzetten’ nopens de regie op gegevens. Het inzien van persoonlijke gegevens is niet voldoende; de burger moet er mee aan de slag kunnen.

Het best gedigitaliseerde waterschap, het Wetterskip Fryslân, vermijdt het gebruik van DigiD op een aantal fronten, omdat dit een barrière vormt voor de gewenste communicatie. Het waterschap vraagt alleen om een naam-wachtwoord-combinatie, zoals DigiD, als dat strikt noodzakelijk is. Het geeft te denken waarom we voor veel zaken waar een digitale handtekening voor nodig is, niet gewoon de simpele methode van bijvoorbeeld Geenpeil, gebruiken. Immers, niet voor alle zaken die de burger met de overheid doet is het allerhoogste veiligheidsniveau noodzakelijk. De middelen die op dit moment ontwikkeld worden voor identificatie en authenticatie, moeten aansluiten op de belevingswereld van de burger. Mobiel en andere nieuwe technologieën die het gemak van de burger dienen, komen ook de overheid ten goede. In de doorontwikkeling van voorzieningen moeten we de burger mee laten praten. Misschien zelfs echt invloed geven, om zo resultaten te halen, die de digitalisering bevorderen. Voor een betere dienstverlening vanuit de overheid en om vergissingen te voorkomen. Een mooi voornemen voor het nieuwe jaar: een gelukkig 2016!

  • Erik Boerma Rechtspraak | 10 januari 2016, 16:37

    Uit mn hart gegrepen. Ik ben nu als projectleider verantwoordelijk voor het project KEI en dan de toezichtszaken, zoals faillissementen, schuldsaneringen bewinden etc. We ontsluiten nu stapsgewijs voor de professionals maar voor de burgers (die in die zaken per definitie stress hebben en juist niet altijd onthouden wat hun digi-d code is) zou ik graag de stap naar apps, watsap sms etc zetten voor de standaard communicatie. Geen overheidsbarrieres maar gewoon vriendelijk ‘vergeet je morgen niet te komen, of denk je daar aan”. Zal nog wat duwwerk kosten maar een overheidsbrede beweging voor makkelijk en laagdrempelig zou heel wat waard zijn.

  • Ellen Timmer (Pellicaan Advocaten0 | 14 januari 2016, 21:04

    Goed stuk van @Eenhoorn
    Gevaarlijk als overheid om te besparen niet meer denkt aan al die digitaal minder vaardige burgers (ws. 3/4 van allen) en alleen ontwerpt voor mensen die wel digitaal vaardig zijn.
    @ErikBoerma : gebruiksvriendelijkheid is prima, als rechtspraak.nl maar niet net zo onveilig wordt als het brakke Digid systeem met al die fraudepraktijken die bij een slimmer systeem voorkomen hadden kunnen worden.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren