Nieuws

Ongelezen berichtenbox kan burger niet worden verweten

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet alsnog een te laat ingediend bezwaar behandelen, oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De CRvB, de hoogste beroepsrechter in kwesties over sociale verzekeringen en ambtenarenzaken, vindt dat burgers vaak niet kan worden verweten dat ze een bericht in de Berichtenbox van MijnOverheid niet op tijd hebben gelezen.

Burgers kunnen aangeven of ze berichten van instanties willen ontvangen in de Berichtenbox van MijnOverheid, maar niet iedereen krijgt een melding als een bericht wordt toegezonden. Daarvoor moeten burgers apart toestemming geven. Dat kan ertoe leiden dat mensen berichten niet zien en te laat bezwaar maken. Dit was het geval bij een zaak die aangespannen was bij het beroepscollege over een bezwaar dat niet op tijd was ingediend bij de SVB. De Sociale Verzekeringsbank had volgens de rechter moeten controleren of de burger wel berichten wil ontvangen zonder dat er een e-mailmelding is ingesteld. Dat had de instantie niet gedaan.

Aanvullende bijstand

De kwestie draait om een man die in november 2017 een aanvraag indiende voor aanvullende bijstand bij zijn AOW. De SVB vroeg meer informatie, maar kreeg die niet. Daarop besloot de SVB het verzoek niet in te willigen. Het besluit daarover werd alleen naar de Berichtenbox van de man gestuurd. De bezwaartermijn liep tot en met 1 februari 2018, maar de man diende pas op 21 maart van dat jaar een bezwaarschrift in. Daarop nam de SVB het bezwaar niet in behandeling.

Kenbaar

De man ging tegen het besluit in beroep, omdat hij vond dat hij benadeeld was door de manier waarop het besluit destijds was verstuurd. Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht mag een besluit niet in werking treden voordat het kenbaar is gemaakt. Een bericht mag wel elektronisch gestuurd worden, maar dan moet de geadresseerde hebben laten weten dat hij deze berichten ook ontvangt. De man had wel aangegeven berichten te willen ontvangen, maar niet dat hij dan ook een e-mailmelding wilde krijgen.

Uitzonderingen

De uitspraak betekent volgens het CRvB niet dat nu elke burger die een bericht te laat leest in de Berichtenbox erop kan rekenen dat bezwaren te laat ingediend kunnen worden. De uitspraak geldt alleen voor deze zaak. Er zijn nog altijd uitzonderingen, zoals mensen die wel altijd de Berichtenbox lezen of weten dat een bepaald besluit eraan zit te komen. (ANP)

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren