Blog

Open data leidt tot (goeie) ideeën

Of het nu gaat om smart cities, de agri-food sector, duurzame energie, water of logistiek: overal komen mensen op ideeën met open data.

Als aanjager van het Doorbraakproject Open Data hanteerde ik de afgelopen drie jaar een bucket list: datasets die naar mijn idee zo snel mogelijk beschikbaar moesten komen als Open Data. Belangrijk, omdat bedrijven er direct mee aan de slag kunnen om innovatieve toepassingen te ontwikkelen. Daarmee brengen zij de technologie en uiteindelijk de economie van ons land verder.

Vlak voor de start van het project was er al de basisregistratie topografie en het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) die als open data het licht zagen. Belangrijke sets die volgden waren het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de basisregistratie Kadaster. Als nu ook nog het Nationaal Handelsregister van de Kamer van Koophandel opengesteld zou kunnen worden, dan waren alle doelen op mijn bucket list bereikt.

Op de valreep, bij de afronding van het doorbraakproject in juni, was het zover. Minister Kamp van Economische Zaken deelde het heuglijke nieuws mee in een brief aan de Tweede Kamer. Natuurlijk, de openstelling is beperkt. Dit heeft te maken met het feit dat de Kamer van Koophandel inkomsten heeft uit informatieproducten. Maar zij neemt een omzetverlies van tien procent voor lief om deze stap te zetten, en dat betekent dat het ernst is. En de ervaring leert inmiddels dat zo’n eerste stap altijd leidt tot méér open data.

Deze openstelling draagt bij aan het positieve gevoel waarmee ik de drie jaar afsluit. Ja, de ontwikkelingen gingen soms trager dan ik wilde, vanwege de vele belangen waarmee de overheid rekening moet houden. Het ongeduld dat mij soms overviel, probeerde ik zoveel mogelijk om te zetten in constructieve aanjaagacties, hetgeen immers mijn rol was.
En het mag gezegd: de vele bijeenkomsten die we in allerlei sectoren hielden, hebben iets teweeg gebracht. Of het nu gaat om smart cities, de agri-food sector, duurzame energie, water of logistiek: overal komen mensen op ideeën met open data.
Zo ontstaan innovaties. Die zitten in vele toepassingen, al dan niet in de vorm van apps. Ze vormen de basis van nieuwe informatiediensten, of maken deze beter. Om zomaar een voorbeeld te noemen: veel schippers gebruiken de ligplaatsen-app die ze vertelt waar ze kunnen aanmeren voor de nacht. Ontwikkeld op basis van bestanden van Rijkswaterstaat.

Zo zijn er talloze voorbeelden. Je hoeft maar naar data.overheid.nl te gaan en je ziet een indrukwekkend aantal (geo)datasets dat de afgelopen jaren beschikbaar is gesteld. In de Nationale Open Data Agenda (NODA) staan volop nieuwe in het vooruitzicht. Het Open Data Platform, dat een deel van de taken van het doorbraakproject voortzet, houdt nauwlettend in de gaten dat dit ook gebeurt.
Het belangrijkste resultaat is misschien minder exact meetbaar maar voor mij heel goed bespeurbaar: breed leeft nu de notie dat na stoom en elektriciteit, ICT een essentiële productiefactor is in Nederland en dat open data daar een cruciale rol in speelt.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren