Blog

Open data plus voor Groningen!

Het particulier initiatief kan met open data van de overheid goede dingen doen. Maar de overheid moet soms meer doen. Gelukkig is daar de Overheidsdienst Groningen.

In een recent interview in de Volkskrant zegt Saskia Stuiveling in haar functie als president van de Algemene Rekenkamer dat de website van de Groninger Bodem Beweging een van haar favoriete sites is door een combinatie van harde data op een kaart, foto’s en social media. Daardoor wordt het hele proces rond aardbevingen, schade en herstel geschreven terwijl het gaande is.

Het is in grote delen van het openbaar bestuur nog een goed verborgen geheim dat kaarten een uitstekend hulpmiddel zijn om informatie te visualiseren, te ordenen, patronen waar te nemen, ruimtelijke effecten van beleidskeuzen door te rekenen en maatregelen gebiedsgericht te monitoren. Natuurlijk, veel overheidsorganisaties hebben een afdeling die kaarten maakt. Om zaken vast te leggen of om plannen te visualiseren. Of om het eigen primaire proces te ondersteunen. In het geval van het aardbevingsgebied in Groningen is er sprake van een groot aantal bedrijven en publieke organisaties die geo-informatie produceert. Een deel daarvan wordt als open data gepubliceerd.

De ervaring van menige Groninger is dat het nog niet zo simpel is om de juiste gegevens op te sporen, ze te kunnen beoordelen op betrouwbaarheid, laat staan ze in samenhang te gebruiken. Daarom heeft de Groninger Bodem Beweging gegevens bijeengebracht. Ter informatie aan de achterban en om te controleren of de informatie feitelijk klopt. Overigens biedt ook de website van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een hoeveelheid gegevens aan over gaswinning en de gevolgen daarvan. Een belangengroep en een producent van energie. Je zou kunnen zeggen dat dit goede voorbeelden zijn van hoe het er in het open data-tijdperk aan toe behoort te gaan. Het is aan het particulier initiatief om met open data die de overheid publiceert, goede dingen te doen.

Echter, ik ben van oordeel dat de overheid soms meer behoort te doen. Er is in Groningen sprake van een groot maatschappelijk probleem met een complexe achtergrond en enorme gevolgen. Van fysieke en emotionele schade, en afgenomen vertrouwen van de burger in de overheid. Er zijn discussies over wat nu de feiten zijn en wat niet. Het lijkt me goed als relevante gegevens vindbaar, toegankelijk, betrouwbaar, controleerbaar en bruikbaar zijn en blijven voor ‘ons allemaal’: burgers, de overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Wie anders dan onze overheid kan dat garanderen?

Ik ben er daarom gelukkig mee dat de onlangs opgerichte Overheidsdienst Groningen, onder leiding van Hans Alders, gaat zorgen voor goede, betrouwbare en controleerbare informatie over aardbevingen en alles wat daarmee te maken heeft. Een prima ontwikkeling die wellicht iets bijdraagt aan herstel van vertrouwen in de regio. Zeker als partijen als de Groninger Bodem Beweging worden betrokken bij het toezicht op de gegevens en de vormgeving van een dergelijk platform. Wat mij betreft is dat open data plus!

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren