Nieuws

Opensource-Flamingo vliegt uit

Provincies, gemeenten en andere overheden implementeren momenteel versie 4.3 van Flamingo, een viewer voor digitale kaarten en administratieve geodata, vrij beschikbaar als opensourcesoftware. Het is het eerste project van de Stichting Hergebruik Overheid.

Deze stimuleert de verspreiding van door overheden ontwikkelde software en ondersteunt community’s die zulke opensourceapplicaties beheren en doorontwikkelen.

De stichting promoot hergebruik en individuele applicaties en wil hun continuïteit borgen met een juiste licentie, gegarandeerde downloadbaarheid en een roadmap naar de toekomst. Ook wil ze aangeboden software auditen op de mate van openheid en bruikbaarheid, zodat hergebruikers weten of doorontwikkeling nodig is. Financiering gebeurt op projectbasis en uit bijdragen van partners die audits verzorgen. Verder hoopt de stichting op een structurele rijksbijdrage.

Friesland bouwde Flamingo tien jaar geleden en gaf het vrij voor hergebruik. De viewer is veel ingezet voor (online)raadpleging van risicokaarten die locaties van risico-objecten aangeven en effecten van calamiteiten. Limburg, Noord-Brabant en Utrecht werden gebruiker, evenals een twintigtal gemeenten en organisaties van de rijksoverheid.

ICT-beheerkoepel GBO Provincies en Overijssel hebben nu B3Partners en IDgis een nieuwe versie laten ontwikkelen om Flamingo Webrichtlijnen-conform te maken en nadrukkelijk met de bedoeling andere overheden te laten meeprofiteren. GBO gaf ook de stoot tot de Stichting Hergebruik Overheid, leert een toelichting van stichtingsdirecteur Marc Vloemans. Na het stimuleringsprogramma Nederland Open in Verbinding, dat eind 2011 stopte, werd het thema softwarehergebruik bij GBO belegd. Dat zocht Vloemans, toen directeur van B3Partners en voorzitter van OSSLO (Open Source Software Leveranciers Organisatie), aan om op enige afstand een stichting te runnen.

Vloemans: “De gebruikelijke werkwijze van GBO is het afsluiten van SLA’s met provincies voor het beheer van centrale voorzieningen. Maar met open source komt daar een wezenlijk aspect bij: de community. Flamingo kende al een soort van community. Die is nu gestructureerder opgezet met een projectmanagementcomité, waarin gebruikers en ontwikkelaars lijnen uitzetten voor doorontwikkeling.” Inmiddels doet ook Gelderland mee en hebben drie andere provincies interesse. Het aantal bedrijven in de community was toen vier, met nog twee op het vinkentouw. Vloemans zegt over vijftien projecten, bij alle overheidslagen, in gesprek te zijn. Na Flamingo volgt de Centrale Data Service Omgeving (ook GBO, voor uitwisseling van geo-informatie).

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren