Persbericht

Opnieuw inzage broncode Basisregistratie Personen

In de periode 7 - 18 maart 2016 is het opnieuw mogelijk om inzage te krijgen in de broncode van de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is de tweede keer dat het programma Operatie BRP een dergelijke inzage organiseert. De voorgaande keer was in juni 2015.

Het programma Operatie BRP geeft hiermee invulling aan de toezegging die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 7 november 2013 aan de Tweede Kamer heeft gedaan. Het gaat nu om de broncode die het programma op 1 oktober jl. heeft opgeleverd voor acceptatie.
Hieronder volgt een beschrijving op hoofdlijnen van het doel van de inzage, de voorwaarden voor deelname, het inzageproces en de aanmeldprocedure. Achtergrondinformatie is beschikbaar via enkele links, zoals beschreven aan het eind van dit bericht.

Doel en voorwaarden
Het vrijgeven van de broncode is een bijzondere manier om transparant te zijn over de producten en voortgang van het programma. Tegelijkertijd vindt zo een kwaliteitscontrole plaats. Om de beveiliging van de BRP en de daarin in de toekomst opgeslagen persoonsgegevens te waarborgen, zal het vrijgeven van de broncode gebeuren onder voorwaarde van het ondertekenen van een overeenkomst in het kader van Responsible Disclosure.

Proces van inzage
De inzage vindt plaats in een daartoe ingerichte ruimte bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147 in Den Haag. Elke reviewer mag zich laten vergezellen door een assistent. U legt eventuele bevindingen ter plaatse vast in een elektronisch bestand. Het programma Operatie BRP bevestigt binnen 3 werkdagen na de review de ontvangst van de bevindingen, en reageert op een later moment inhoudelijk op de bevindingen. .

Aanmelden
Iedereen die op het betreffende onderwerp deskundig is en interesse heeft om de broncode in te zien kan zich aanmelden voor deelname. Deelnemen kan op persoonlijke titel of namens een organisatie. De aanmelding verloopt volgens de onderstaande procedure. Voorwaarde voor inzage is zoals gezegd het ondertekenen van een overeenkomst in het kader van Responsible Disclosure. Ondertekening daarvan vindt direct voorafgaand aan de inzage plaats.

Hoe?
Stuur een e-mail naar info@operatiebrp.nl met daarin uw naam, de naam van uw organisatie en uw telefoonnummer.

Wanneer?
Aanmelden kan vanaf heden tot uiterlijk 5 maart as. Na aanmelding ontvangt u per e-mailbericht een bevestiging en uitnodiging van Operatie BRP met meer informatie over de dag en tijd waarop u de broncode kunt inzien

Nadere informatie
Meer informatie vindt u via de volgende links.
Voor meer gedetailleerde informatie over het doel, de aanpak en de uitvoering van de review, klik hier.
Voor de overeenkomst in het kader van Responsible Disclosure, klik hier.
Voor het plan van aanpak van de inzage van de broncode, klik hier.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren