Blog

Stevige investeringen in wetenschap

Ook de komende jaren wordt veel geïnvesteerd in wetenschap. Oracle ontwikkelde de Fund Optimizer voor onderzoeksinstellingen. Hiermee dienen onderzoekers eenvoudig een onderzoeksvoorstel in voor calls bij o.a. het Horizon Europe programma of bij de NWO. Zo blijft er meer tijd en geld beschikbaar voor onderzoek en innovatie.

Beeld: Unsplash

Stevige investeringen in wetenschap blijven overeind, aldus een artikel op NFU.nl op 21 september 2022. Niet alleen het kabinet investeert, ook de Europese Unie schroeft investeringen op. Zo is er bijvoorbeeld een verlenging van het Horizon2020 programma dat nu verder gaat onder de naam Horizon Europe.

Tot en met 2027 is er ruim 90 miljard euro beschikbaar. Vanwege de Brexit kan de UK geen aanspraak meer maken op dit fonds waardoor dat deel overblijft voor de huidige EU-lidstaten. Budget dat de derde geldstroom van uw organisatie ten goede kan komen zodra u op calls voor onderzoeksprojecten bij CORDIS inschrijft.

Oracle en ook het Rathenau instituut zien dat sommige universitaire instellingen inmiddels tot 20% van hun inkomsten uit de derde geldstroom halen terwijl peers nog geen 5% aan inkomsten uit de derde geldstroom halen. Bij de wetenschapsgebieden Gezondheid, Techniek en Natuur is het grootste deel van de onderzoeksinzet gefinancierd vanuit de derde geldstroom. Deze wetenschapsgebieden hebben ook in absolute zin de grootste onderzoeksinzet aldus het Rathenau Instituut in 2020.(1)

Al vele jaren werken acht van de tien top onderzoeksinstellingen (Shanghai index) zoals Stanford, Oxford, Harvard, VanderBilt, CERN, UNP met producten van Oracle. Oracle heeft de Fund Optimizer voor onderzoeksinstellingen ontwikkeld. Hiermee dienen onderzoekers eenvoudig een onderzoeksvoorstel in voor calls bij o.a. het Horizon Europe programma (CORDIS) of bij de NWO (tweede geldstroom). Na toewijzing van de subsidie zorgt de Fund Optimizer voor een optimale accountants-proof budget uitputting.


Figuur 1. Fund Optimizer Dashboard met inzicht in de interne en externe begroting per subsidieverstrekker.

Door het subsidieaanvraagproces (research project to complition proces) te automatiseren ontstaan voor instellingen de volgende voordelen:

  • Accountants-proof proces;
  • Lagere administratieve druk;
  • Minder noodzaak tot matching vanuit de eerste geldstroom;
  • Een stijging van de inkomsten uit de tweede en derde geldstroom.

Hierdoor is er meer tijd en geld beschikbaar voor onderzoek en innovatie dat hard nodig is vanwege personeelstekorten, klimaatverandering en een vergrijzing van de maatschappij.

(1) Bron: Rathenau Instituut (2020). Ontwikkeling derde geldstroom en beïnvloeding van wetenschappelijk onderzoek – Een data- en literatuuronderzoek ter beantwoording van de motie-Westerveld. Den Haag (auteurs: Broek-Honingh van den, N., M. Schel en A. Vennekens).

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren