Nieuws

P-Direkt gaat naar SSC-ICT Haaglanden

P-Direkt brengt haar ICT-infrastructuur en dienstverlening onder bij SSC-ICT Haaglanden, de serviceprovider voor bijna alle departementen in Den Haag. In 2017 hebben de marktpartijen die nu samenwerken onder de naam MATCH alles overgedragen.

Sylvia Bronmans, directeur van SSCICT Haaglanden

De keuze voor het inbesteden van P-Direkt vloeit voort uit het Rijksbeleid van consolidatie van datacenters. De ontwikkeling, hosting en het beheer van P-Direkt is de afgelopen zeven jaar verzorgd door MATCH, een samenwerkingsverband van CGI, HP en BT, met CGI als hoofdaannemer. Michiel Struijk, directeur bij CGI: “Natuurlijk vinden wij het jammer dat dit ophoudt. Maar het is overheidsbeleid om het aantal datacenters te consolideren. Bepaalde dingen gaan dus terug van de markt naar de overheid, maar aan de andere kant komen er ook weer nieuwe dingen van de overheid naar de markt. Je moet het wel in dat perspectief zien.”

P-Direkt komt bij SSCICT Haaglanden in bekende handen. Sylvia Bronmans was vanaf het begin directeur van P-Direkt en is sinds december 2014 directeur van SSCICT Haaglanden. Astrid Zwiers, CIO van P-Direkt, begint in maart als vestigingsmanager Zoetermeer van SSCICT Haaglanden, verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de ministeries van Algemene Zaken, Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken.

Bij de opbouw van P-Direkt is een gefaseerde aanpak gekozen, die leidde tot een goed functionerend HR service center voor de Rijksoverheid. De samenwerking met MATCH is altijd goed geweest, zeggen Bronmans en Zwiers. Bronmans: “We komen nu in een nieuwe fase, de afronding van het huidige contract. Daar hebben we inmiddels goede afspraken over gemaakt. Het was een intensief traject van een paar maanden om alle aspecten van de exitstrategie te bespreken.” Het grootste risico de komende tijd is volgens Bronmans het “onvoldoende tijd nemen voor een zorgvuldige overgang”. Daarom is er een duidelijke en realistische planning afgesproken, een duidelijke governancestructuur opgetuigd en zijn de juiste mensen op de juiste plekken benoemd. Zwiers: “P-Direkt heeft een groot landschap, dat gefaseerd gemigreerd moet worden. Dat is niet het enige, want het gaat naar een nieuw en in opbouw zijnd overheidsdatacentrum, het nieuwe Overheidsdatacenter ‘Haagse Vierkante Kilometer’ in Rijswijk, onderdeel van SSCICT Haaglanden.”

MATCH en P-Direkt hebben de afgelopen jaren veel energie gestoken in het opbouwen van een goede samenwerking. Volgens de OESO is het zelfs een best practice van hoe markt en overheid kunnen samenwerken. “Deze migratie is een nieuwe ‘proof of the pudding’,” zegt Bronmans. In het aprilnummer van iBestuur leest u meer over de door P-Direkt en MATCH geleerde lessen voor goede samenwerking.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren