Nieuws

Politie moet meer datagedreven gaan werken

Cyberveiligheid moet hoog op de agenda van de politie komen te staan, vindt het demissionaire kabinet. In de Miljoenennota voor 2022 is opgenomen de politie met name op het gebied van digitale criminaliteit te versterken. Hiervoor is het nodig meer datagedreven te gaan werken. En het Nationaal Detectie Netwerk moet verder verbreed worden.

Beeld: Shutterstock

‘Naast inzetbaar personeel moet de politie beschikken over adequate informatievoorziening,’ aldus de 2022-begroting voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. ‘Dit is nodig om meer datagedreven te kunnen werken en mede daardoor steviger criminaliteit in het digitale domein op te sporen en te bestrijden.’

Met de koers uitgezet om de politie meer datagedreven te laten werken, zet de politie in op meer cyberveiligheid, aldus het Justitie-document in de Miljoenennota. Daarnaast moet er ‘een versterkte basisinfrastructuur’ komen, zodat de’ politie trends kan waarnemen, afwijkingen kan detecteren en tijdig kan ingrijpen’.

Als voorbeelden worden genoemd de ‘Ontwikkelagenda Intelligence’, naast ‘digitaal vakmanschap van de politiemedewerkers’ plus ook nog ‘detectie- en incidentrespons bij digitale dreigingen.’ Verder wordt het proces ‘vernieuwend registreren’ uitgebreid om naast winkeldiefstal ook andere delictsomschrijvingen te bevatten. Dit moet het aangifte doen van cybercrime verbeteren.

*Nationaal Detectie Netwerk *

Samenwerking met andere departementen is nodig om de digitale weerbaarheid tegen criminele organisatie, maar ook tegen andere landen te versterken. Dit afweerwerk omvat ook het voorkomen of verkleinen van verstoringen en uitval van systemen. Hiervoor is nog wel meer kennisvergaring nodig. ‘Hiervoor werken de NCTV en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) samen om het Nationaal Detectie Netwerk te verbreden en te versterken en het landelijk dekkend stelsel van samenwerkingsverbanden verder te ontwikkelen.’

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren