Digitale toekomst eu
Nieuws

Politiek akkoord over Data Governance Act

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben 30 november een politiek akkoord bereikt over een Europese wet inzake gegevensbeheer. De weg is nu vrijgemaakt voor de definitieve goedkeuring van de wetstekst door het Europees Parlement en de Raad. Margrethe Vestager, zei: "Deze verordening is een eerste bouwsteen voor het tot stand brengen van een solide en eerlijke datagestuurde economie."

De in november 2020 voorgestelde Data Governance Act legt de basis leggen voor een nieuwe Europese manier van datagovernance in overeenstemming met EU-regels, zoals de bescherming van persoonsgegevens (AVG), consumentenbescherming en mededingingsregels. Dankzij deze verordening zullen meer gegevens beschikbaar zijn en worden uitgewisseld in de EU, tussen sectoren en lidstaten.

Met het akkoord wil Europa de voorwaarden scheppen voor het betrouwbaar delen van gegevens in overeenstemming met de Europese waarden en grondrechten. Vestager: “We creëren een veilige omgeving waarin gegevens kunnen worden gedeeld tussen sectoren en lidstaten ten behoeve van de samenleving en de economie.”

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt, zei: “Met de vandaag overeengekomen Data Governance Act definiëren we een gemeenschappelijke aanpak voor het delen van gegevens – op de Europese manier. We faciliteren de stroom van groeiende industriële gegevens tussen sectoren en lidstaten om Europa te helpen ‘s werelds nummer één data-continent te worden. We doen dit door vertrouwen op te bouwen en de personen en bedrijven die gegevens genereren aan het stuur te zetten, zodat zij de controle behouden over de gegevens die ze creëren. Kortom: een open maar soevereine Europese interne markt voor data.”

Datawet
De Commissie zal binnenkort ook een tweede belangrijk wetgevingsinitiatief voorstellen. De Datawet wordt ingezet om de waarde van data voor de economie en de samenleving te maximaliseren. Deze wet heeft tot doel het delen van data tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden te stimuleren. Van 3 juni tot 3 september 2021 vond een openbare raadpleging plaats en de resultaten zullen de komende dagen worden gepubliceerd.

Verder gaat de Commissie Europese dataruimten verder ontwikkelen en financieren om gegevens te bundelen in belangrijke strategische sectoren en gebieden van openbaar belang, zoals gezondheid, landbouw en productie.

Data Governance Act

Het voorstel voor een Data Governance Act is het eerste wetgevingsinitiatief dat is aangenomen in het kader van de Europese strategie voor data.
De verordening omvat:

  • Maatregelen om het vertrouwen in het delen van gegevens te vergroten, aangezien het gebrek aan vertrouwen momenteel een groot obstakel is en hoge kosten met zich meebrengt;
  • Nieuwe EU-regels inzake neutraliteit om nieuwe gegevenstussenpersonen in staat te stellen te functioneren als betrouwbare organisatoren van gegevensuitwisseling;
  • Maatregelen om het hergebruik van bepaalde gegevens in het bezit van de publieke sector te vergemakkelijken. Het hergebruik van gezondheidsgegevens, onder duidelijke voorwaarden, zou bijvoorbeeld het onderzoek naar genezing van zeldzame of chronische ziekten kunnen bevorderen;
  • Instrumenten om Europeanen controle te geven over het gebruik van de gegevens die ze genereren door het voor bedrijven en individuen gemakkelijker en veiliger te maken om hun gegevens vrijwillig beschikbaar te stellen voor het algemeen algemeen belang onder duidelijke voorwaarden.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren