Overheid in transitie
Nieuws

E-zine Open Overheid

Cover van het E-zine Open Overheid
Twee jaar maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Sinds de start van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken in 2021, is er veel in gang gezet en ook bereikt. In dit E-zine wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen en plannen.

 

Klik HIER om het E-zine te openen

Inhoud:

 • Kwartiermaker Open Overheid Jacqueline Rutjens vertelt over de totstandkoming van het meeerjarenplan: ‘We hebben het hier over een grote veranderopgave.’
 • Marieke Schenk en Floortje Fontein vertellen over het  vijfde Actieplan Open Overheid.
 • Frank van Ierssel en Guido Enthoven kijken terug op twee jaar maatschapppelijke coalitie: ‘De coalitie zit nu in een volgende fase: van woord naar daad.’
 • Regeringscommissaris Arre Zuurmond vertelt over de zeven position papers die hij heeft laten opstellen en die hij – samen met zijn eindrapportage – in februari aan het demissionaire of nieuw aangetreden kabinet gaat overhandigen.

 

 • Vincent Hoek | 4 februari 2024, 13:31

  Niemand kan ontkennen dat de Staat serieus bezig is om transparanter te worden in haar informatie voorziening. Echter, alles ademt nog een latent lineair en content-centrisch wereldbeeld.
  Er wordt gepraat over een ‘grote veranderopgave’ en dat is niet vreemd, als het wereldbeeld voortbouwt op een functionele hiërarchie, waarbinnen documenten stromen in de vorm van bestanden, die nog altijd menselijke artefacten zijn. Niet wezenlijk anders dan een perkament rol, maar dan in de vorm van een *.doc of *.pdf. Dat hoeft niet zo te zijn.
  De maatschappelijke realiteit is er inmiddels een van hyperconnectiviteit, waarin de vooruitgang van AI en machine learning de nieuwe norm zijn. Geen toekomst: het gebeurt al en het stopt niet bij de Staatsgrens, noch bij de grens van Staatsorganisaties. De wereldwijde hyperconnectiviteit stelt ons in staat om op ongekende schaal samen te werken, kennis te delen en collectieve intelligentie te benutten. Voor de Staat ligt hier een kans om wereldwijde netwerken en partnerschappen te versterken, die essentieel zullen zijn om veerkrachtig te blijven in het licht van wereldwijde uitdagingen. Het benutten van de stortvloed aan gegevens zal ons in staat stellen om diepgaande inzichten te verkrijgen in alles, van consumentengedrag tot klimaatverandering, die beleid en innovaties kunnen vormgeven. AI en machine learning vormen hiervoor de ruggengraat.
  We moeten dus zo snel mogelijk het content-centrisch denken in menselijke artefacten, zoals documenten, loslaten en die content herdefiniëren als onderling contextueel relateerbare data.
  Alleen zo kunnen we snel genoeg oplossingen vinden voor onze vergrijzende bevolking, die data- en context-bewuste data relaties nodig heeft. We moeten onze herindustrialisatie versnellen door middel van automatisering en geavanceerde fabricagetechnieken. Ook hier moeten we niet denken in termen van een veranderopgave, maar pragmatisch gebruik maken van wat allang kan.
  Het is uitstekend mogelijk om snel en relatief goedkoop legacy informatievoorziening en legacy IT te rationaliseren en in lijn te brengen met fris doordachte waarde voortbrengingsketens. Inclusief de benodigde cybersecurity, door bedreigingen te voorspellen en te mitigeren voordat ze schade kunnen aanrichten. Hiertoe moeten cognitieve strategieën worden ontwikkeld om ons in staat stellen complexe gegevens te begrijpen en creatief te denken. Dit vereist een frisse manier van opleiden en een frisse benadering van leiderschap, maar dan wel eentje die samenwerking met AI omarmt en de traditionele hiërarchieën doorbreekt. Technisch is er geen enkele belemmering om taken te automatiseren, leiders inzichten te bieden die zij alleen niet zouden vinden en aanbevelingen doen op basis van de real-time analyse van gegevens. Zo kunnen we op korte termijn een nog meer gedecentraliseerde, flexibele en veerkrachtige samenleving opbouwen. Door onze ‘insurgency economy’ te stimuleren, kunnen kleine, wendbare groepen innovatieve oplossingen bedenken die niet langer afhankelijk zijn van grote, gevestigde systemen. Dit bevordert lokale productie en draagt bij aan een duurzame economie. De Open Overheid ambitie is niet alleen het afstoffen van oude documenten, maar zou vooral een strategische Visie moeten zijn om zowel de korte- als langetermijneffecten van beslissingen, de betrokkenheid van alle belanghebbenden uit verschillende sectoren en veerkracht en innovatie ziet als kernpijlers van het beleid dat we nu nodig hebben.
  Door hyperconnectiviteit, data-analyse en AI te combineren met onze traditionele waarden van openheid, samenwerking en innovatie, is ons land uitstekend gepositioneerd. Onze samenleving zal niet alleen veerkrachtig zijn te midden van de uitdagingen, maar ook welvarend en vooruitstrevend en gedreven door de oneindige mogelijkheden van technologische vooruitgang.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren