Nieuws

Regeringscommissaris Informatiehuishouding krijgt ‘slechts’ aanjaagfunctie

Ministeries blijven zelf verantwoordelijk voor de verbetering van hun informatiehuishouding. De rol van de regeringscommissaris, zoals aangekondigd in de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), wordt beperkt tot het verwerven van draagvlak en stimuleren van de voortgang.

Beeld: Shutterstock

De regeringscommissaris gaat opereren in een complex bestuurlijk veld, schrijft staatssecretaris Knops (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer. Dat bestuurlijk veld bestaat uit een versterkte Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (O&E), een nieuw in te stellen Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (O&I), het ministerie van BZK als coördinator van het programma ‘Open op Orde’ en de afzonderlijke departementen.

Open op Orde

In de afgelopen maanden hebben departementen met het programma ‘Open op Orde’ al de nodige stappen gezet om de informatiehuishouding te verbeteren. De inhoudelijke en financiële regie van dit programma ligt bij het ministerie van BZK. De ambtelijke organisatie die hiermee belast is, is in de afgelopen maanden versterkt om deze rol goed in te kunnen vullen. In de sturing en toezicht op de verbetering van de informatiehuishouding moet dubbel werk voorkomen worden, schrijft Knops.

Onafhankelijk toezicht versterkt

Knops wil de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (O&E), die onafhankelijk toezicht houdt op de informatiehuishouding van Rijksorganen op basis van de Archiefwet, structureel uitbreiden. De Inspectie gaat de extra inzet mede afstemmen op de behoeftes van het programma Open op Orde en het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding.
Met de inwerkingtreding van de Woo op 1 mei 2022 wordt ook een permanent en onafhankelijk adviescollege op het gebied van openbaarheid en informatiehuishouding worden ingesteld. Dit Adviescollege O&I gaat de regering en de beide Kamers gevraagd en ongevraagd adviseren over de uitvoering van de regels over openbaarmaking van publieke informatie.

Taken regeringscommissaris

De regeringscommissaris wordt het gezicht van de verbetering van de informatiehuishouding binnen het Rijk, maar neemt taken van de ministeries niet over. Hij/zij gaat zich richten op het verwerven van politiek en bestuurlijk draagvlak voor het versterken van de informatiehuishouding. De regeringscommissaris zal zich volgens Knops ook gaan richten op het optimaliseren van het beschreven sturingssysteem en het verder inzichtelijk maken van de effecten van de verbetering van de informatiehuishouding op burgers en bedrijven.

Lees hier de brief van staatssecretaris Knops van 22 oktober jl.

Lees hier het interview met kwartiermaker Jaap Haenen en Lucas Lombaers, directeur van het rijksbrede programma om Open Overheid

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren