Nieuws

‘Roemer-norm’ onhaalbaar bij ICT-taken BZK

BZK komt niet in de buurt van de 'Roemer-norm' – maximaal 10 procent van de personeelskosten naar externe inhuur. Het ministerie als geheel komt voor 2016 op zo'n 24 procent. Met name de rijksbreed opererende agentschappen van BZK met ICT-gerelateerde taken duwen dat percentage omhoog.

De ‘richtinggevende’ norm die in 2010 werd gesteld na het aannemen van een Kamermotie van SP-fractieleider Emile Roemer, wordt door de meeste ministeries wel gehaald. Maar niet door het ministerie van BZK, meldt minister Stef Blok in een Kamerbrief. Het kerndepartement (inclusief Doc-Direkt en de agentschappen Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en Dienst van de Huurcommissie (DHC)) krijgt dat wel voor elkaar. Daar is het percentage 9,0 procent, een verlaging ten opzichte van 2015 (9,6 procent).

Agentschappen

Maar het zijn de agentschappen van BZK die rijksbreed opereren die uitkomen op maar liefst 28,7 procent – evenwel een daling ten opzichte van 2015, toen het nog 30,6 procent bedroeg. Daarbij gaat het om Logius, SSCICT, P-Direkt, FMHaaglanden, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Volgens Blok vindt de inhuur daar veelal plaats ten behoeven van afnemers zoals andere uitvoeringsorganisaties en ministeries. “Voor dergelijke opdrachten geldt dat de agentschappen uit doelmatigheidsoverwegingen gebruik maken van inhuur vanwege het vaak tijdelijke karakter van deze opdrachten of de gevraagde specifieke kennis en expertise. Om deze redenen werken de agentschappen met een flexibele schil in de personele opbouw.”

Verder zijn enkele SSO’s (shared services organisaties) nog in opbouw. “Een transitie naar verambtelijking wordt gestart zodra de dienstverlening stabiel genoeg is.” Maar een strikte 10-procentsnorm bij de agentschappen zou leiden tot ‘problemen in de taakuitoefening’. Zo is er bij Logius sprake van een flexibele schil van externen voor incidentele werkzaamheden en specifieke deskundigheid. Verder heeft Logius te maken met arbeidsmarktproblematiek voor ICT-personeel. De eigen formatie zal wel omhoog kunnen.

Maatwerkopdrachten

Bij het SSCICT ‘wordt vrijwel uitsluitend ingehuurd voor maatwerkopdrachten en transformaties’. Op dit moment is dat de migratie naar het nieuwe Overheidsdatacenter (ODC). Bij P-Direkt, waar de salaris- en personeelsadministratie van de rijksdienst plaatsvindt, werkt het contactcenter met een flexibele schil van externen.

BZK heeft volgens Blok wel de ambitie om externe inhuur verder terug te dringen. ‘Daarbij wordt voornamelijk ingezet op verambtelijking van taken die zich tot structurele werkzaamheden ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld functionarissen voor call-centers en ICT-beheer. Ik teken daarbij aan dat verambtelijking van specifieke kennis, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, moeilijk is vanwege de matching van ICT-professionals.’

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren