Persbericht

RVO pleit voor kortere lijnen tussen politiek, beleid en uitvoering

Dit staat in de vandaag aan de Tweede kamer gepresenteerde ‘Stand van RVO’. RVO voert ruim 800 programma’s en regelingen uit voor ministeries, decentrale overheden en de Europese Unie. Hiermee is een bedrag van ruim €15 miljard gemoeid.

Deze regelingen en programma’s zijn bedoeld om ondernemers te stimuleren om bij te dragen aan de grotere maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat. RVO geeft aan dat het landschap van regelingen, programma’s en subsidies vanuit het perspectief van de ondernemer te complex is geworden. Ook conflicteren en concurreren de afzonderlijke instrumenten met elkaar. Hierdoor is de beoogde maatschappelijke impact van deze regelingen niet optimaal. Betere samenwerking tussen de ministeries, de politiek en de uitvoering moet ervoor zorgen dat de impact van deze regelingen op de maatschappelijke opgaven groter wordt en dat ondernemers meer en makkelijker gebruik maken van de stimuleringsmaatregelen.

Bij RVO komen de ambities op de meeste maatschappelijke opdrachten samen omdat deze opdrachten worden ondersteund door stimuleringsmaatregelen. Door het contact met ondernemers, heeft RVO veel kennis van het effect van deze regelingen op ondernemers. In De Stand van RVO vraagt RVO de politiek en de ministeries om haar kennis en expertise in te zetten in het politieke besluitvormingsproces. “Daarom pleit ik voor kortere lijnen tussen politiek, de ministeries en de uitvoering. Zo kunnen we gezamenlijk nagaan wat haalbaar en realistisch is en hoe de meeste maatschappelijke impact wordt gerealiseerd.”; aldus Abdeluheb Choho, algemeen directeur van RVO.

Een bijkomend voordeel van de kortere lijnen is dat de politiek vroegtijdig op de hoogte is van de haalbaarheid en impact van de uitvoering van de ambities. Op deze wijze kan de politiek ook de juiste verwachtingen naar de samenleving uitstralen. “Zo versterken we elkaar en de samenleving”; zegt Choho.

Complex

Ondernemers ervaren een grote complexiteit in het instrumentarium dat de overheid aanbiedt om maatschappelijke opgaven te stimuleren. Door deze complexiteit haken er ondernemers af. Bijna altijd moeten er extra kosten worden gemaakt aan adviseurs. Vaak ook beginnen ondernemers niet eens meer aan de zoektocht. Dit is jammer. Zo wordt de gewenste impact niet optimaal gerealiseerd.

Concurrerend

Meer regelingen, leidt niet automatisch tot meer investeringen en meer impact. Elke regeling vraagt een investering in tijd en een investering vanuit het eigen – of het geleende – budget van de ondernemer. Geld dat de ondernemer maar één keer kan uitgeven. Het grote aanbod aan regelingen zorgt er dus voor dat de ondernemer moet kiezen. Zo kunnen regelingen met elkaar concurreren. Een ondernemer zal daarbij altijd kiezen voor een regeling waarbij de terugverdientijd van de eigen investering het kortst is. Dat is niet automatisch de regeling met de grootste maatschappelijke impact.

Conflicterend

Het komt ook voor dat een regeling een stimulerend effect heeft op de ene maatschappelijke opgave, maar juist weer conflicteert met een andere opgave. Zo doet de ene regeling het effect van een andere regeling teniet. Het komt ook voor dat een project op een maatschappelijke opgave heel productief is, maar wel botst met bijvoorbeeld lokale regelgeving. “Dat is jammer en moeten we gezamenlijk zo veel mogelijk voorkomen, dat kan door al vroeg met de politiek, de ministeries en de uitvoering kennis te delen en samen te werken”: aldus Abdeluheb.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren