Markt en overheid
Nieuws

SVB nog lang niet klaar met achterstallig onderhoud uitkeringssystemen

oranje-witte pionnen op toetsenbord
Het Adviescollege ICT-toetsing adviseert een minder brede scope en een gerichtere en duurzame aanpak voor de modernisering. | Beeld: Shutterstock

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet alle zeilen bijzetten om het achterstallig onderhoud weg te werken in het systeem Algemene Administraties (AA). Dat wordt duidelijk uit een advies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). 

Het systeem Algemene Administraties zorgt onder meer voor de uitvoering van de AOW en de Kinderbijslag. Zo’n 5,7 miljoen Nederlanders ontvangen een uitkering via AA. Een moderniseringsslag moet ervoor zorgen dat het nog vele jaren mee kan, maar het verloopt niet volgens plan.

Het systeem, waarvan de broncode is geschreven in de stokoude programmeertaal Cobol, heeft te maken met een grote hoeveelheid achterstallig onderhoud. De poging om het systeem te moderniseren slaagt voorlopig nog niet. Volgens AcICT is het opgestelde programma mAA dat tot verbetering moet leiden niet slagvaardig genoeg. Zo zijn er bijvoorbeeld geen mijlpalen opgesteld richting een einddoel. Verder is het testen niet goed georganiseerd. Geautomatiseerde testen ontbreken grotendeels en regressietesten hebben een lage dekkingsgraad, schrijft AcICT.

Scope moet kleiner

Het Adviescollege stelt ook vast dat de scope van het programma erg groot is. Behalve achterstallig onderhoud moet er meer Agile gewerkt worden en zijn er ambities voor nieuwe functies in het systeem die niet gerelateerd zijn aan achterstallig onderhoud.

AcICT adviseert daarom een gerichtere en duurzame aanpak voor de modernisering. Daarbij zet de ICT-waakhond onder meer in op het beperken van de scope, zodat de focus komt te liggen op het wegwerken van achterstallig onderhoud. Ook adviseert AcICT om jaarlijks voldoende budget voor het AA-systeem vrij te maken om nieuw achterstallig onderhoud te voorkomen. De minister meldt in een brief dat de SVB inmiddels een aantal aanbevelingen van het adviescollege heeft overgenomen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren