Blog

Te mooi om waar te zijn

Misschien kijken we nu nog raar op van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), maar dat is wel de toekomst. Maar dan wel graag van partijen met een MedMij-vinkje.

Je patiëntendossier van ziekenhuis en huisarts op één plek in eigen beheer, samen met je reisvaccinaties en zicht op welke Wmo-zorg je recht hebt? En vanuit diezelfde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) afspraken maken bij je dokter? Dat klinkt te mooi om waar te zijn!

En toch is dat wel de ambitie die MedMij heeft. Stap voor stap moet dit mogelijk worden in Nederland. Ik kan me voorstellen dat dit vragen oproept. Zoals: Wat is een PGO? En wat probeert die Elstgeest ons te verkopen? Om maar meteen die laatste vraag te beantwoorden: helemaal niks. Simpelweg omdat ik niets te verkopen heb.

Ik ben programmamanager van MedMij, een non-profit programma, mede gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. MedMij is een samenwerkingsverband van alle partijen in de zorg die het belangrijk vinden dat alle inwoners van Nederland over hun medische gegevens kunnen beschikken en deze veilig kunnen gebruiken. MedMij ontwikkelt de spelregels waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de systemen van zorgverleners moeten voldoen. Ook voor het onderling uitwisselen van gegevens stelt MedMij de regels op. Onderstaande animatie maakt mijn uitleg nog duidelijker.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitaal hulpmiddel (bijvoorbeeld een website of app) dat levenslang te gebruiken is en waarmee iemand toegang heeft tot zijn eigen gezondheidsgegevens. Het gaat dan om informatie die ergens anders opgeslagen is, bijvoorbeeld bij een huisarts of bij een specialist in het ziekenhuis. In de media werd onlangs ten onrechte gesuggereerd dat er één PGO zal komen, voor iedere Nederlander dezelfde. Maar dat is niet waar. MedMij stelt de spelregels op, maar de ontwikkeling van de PGO’s zelf is ‘aan de markt’ gelaten.

Behalve dat er een wettelijke drijfveer is (vanaf 2019 moeten zorgverleners medische gegevens digitaal beschikbaar stellen) levert dit vooral zinnige zorg op. Inzicht in gezondheidsgegevens zorgt voor gemak, efficiency, rust en zekerheid. En vooral die efficiency levert dan weer een gigantische kostenbesparing op, blijkt uit onderzoek. Ook op de Wmo-uitgaven. Bijvoorbeeld omdat mensen beter kunnen communiceren met de dokter en zelf gegevens meten en invoeren, waardoor de ziekenhuiskosten dalen. En denk alleen maar aan het uitbannen van de medicatiefouten die nu op grote schaal gemaakt worden en wat voor vele heropnames en extra behandelingen zorgt.

Dat de stappen die MedMij sindsdien heeft gezet serieus genomen mogen worden, blijkt ook uit buitenlandse interesse. Want hoewel de eerste MedMij-goedgekeurde PGO’s pas deze zomer gereed zijn, spraken we al met belangrijke spelers uit de Japanse, Belgische en Vietnamese gezondheidszorg die soms al vergaande plannen hebben om dit model ook in hun land in te voeren.

Die belangstelling is een mooie bevestiging dat we met iets moois bezig zijn, maar voorlopig concentreer ik me volledig op de implementatie van MedMij in Nederland. Deze zomer leveren we de definitieve versie van ons afsprakenstelsel op en kunnen PGO-leveranciers zich laten toetsen om het MedMij-vinkje te krijgen.

Als een PGO het MedMij-vinkje heeft betekent dit:
• Dat de gebruiker met de app of site veilig en eenvoudig gezondheidsgegevens kunt uitwisselen met zorgverleners.
• Dat de gebruiker de gegevens veilig kan inzien en gebruiken.
• Dat de gegevens er op een begrijpelijke manier getoond worden.

En gaat alles vanaf deze zomer dan vanzelf? Nee, dat verwacht ik niet. Ja, er zullen PGO’s zijn die dit najaar het vinkje krijgen, maar alles staat of valt uiteraard bij de gebruikers. Alle beraamde gezondheidsvoordelen en kostenbesparingen gaan alleen maar op als zorggebruikers en zorgverleners de PGO’s omarmen. Daar ligt dan weer een mooie taak voor lokale overheden. Die kunnen hier een belangrijke katalysator-functie vervullen door partijen in een regio bij elkaar te brengen om te starten met gegevensuitwisseling naar PGO’s.

In het belang van de burgers en van de eigen portemonnee. Want als het systeem werkt zoals we denken dat het gaat werken, komt een deel van de besparingen ook bij de overheden terecht.

Mark Elstgeest is programmamanager MedMij en partner bij Morgens. Zijn blogs op iBestuur zijn op persoonlijke titel.

 • Arnold Breukhoven | 10 april 2018, 16:33

  Geachte heer Elstgeest,

  Een goed artikel en namens Drimpy – PGO van het eerste uur – onderschrijven wij de beweging die vooral ook mede dankzij MedMij handen en voeten begint te krijgen. De grote voordelen en in onze ogen zelfs noodzaak voor de zorg en vooral voor de zorg consument van het hebben van een PGO is wat bij steeds meer mensen en instanties duidelijk wordt.

  Onze missie is om de zorg consument te ondersteuning in hun gezondheid, zowel tijdens ziekte, behandeling en/of genezing, alsmede preventief. De mogelijkheid om zelf inzicht te krijgen op basis van je eigen medische gegevens en deze vervolgens te kunnen delen met ‘jouw’ zorg team is onze ‘core’ business.

  Hoogachtend,
  Arnold Breukhoven.
  Chief Drimpy & Founder.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren