Terugkijken: webinar ‘Dienstbaar aan regels of aan mensen?’

Verhuizen, een overlijden, studeren, scheiden, werkloos worden; ieders leven zit vol met belangrijke levensgebeurtenissen. Is de overheid dan in staat om mensen goed te helpen? In dit webinar gaan we uitgebreid in op het spanningsveld tussen maatwerk en gelijke behandeling en de complexiteit van organisatieverandering.

U kunt de PowerPointpresentatie HIER als pdf downloaden.

De levensgebeurtenisaanpak roept nieuwe vragen op over eigenaarschap, organisatievernieuwing en digitale dienstverlening. Het programma Mens Centraal laat met concrete voorbeelden het perspectief van burgers op de overheid zien. Talloze instanties werken inmiddels samen met Mens Centraal aan nieuwe ideeën om communicatie en dienstverlening te verbeteren. Maar zeker de implementatie van oplossingen over organisatiegrenzen heen gaat niet vanzelf.


Larissa Zegveld, voorzitter Forum Standaardisatie gaat in gesprek met:


Michiel Boer is projectleider bij het programma Mens Centraal. Samen met overheidsinstanties werkt hij aan verbetering van communicatie en dienstverlening rond de thema’s werkloosheid en studeren. Hij heeft journalistiek, bestuurskunde en organisatiecoaching gestudeerd.


Diantha Croese is ketenmanager Loonaangifteketen. De loonaangifteketen is een van de grootste informatieketens van de overheid. De eigenaren van de loonaangifteketen zijn de Belastingdienst, UWV en het CBS. In deze keten worden gegevens één keer opgevraagd en aan verschillende afnemers beschikbaar gesteld. (Foto: Loonaangifteketen)


Jorinde ter Mors is voorzitter van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten en werkzaam bij de gemeente Utrecht.

Over het programma Mens Centraal

Een overheid die begrijpt wat mensen raakt en dit laat merken in het contact met mensen. Kortom: mensen centraal in communicatie en dienstverlening van de gehele overheid. Dat is de visie van het interbestuurlijke programma Mens Centraal. Het doel van het programma is om overheden te helpen bij het centraal stellen van mensen in hun communicatie en dienstverlening. Samen maken we communicatie en dienstverlening meer op maat, vanuit de leefwereld van mensen. Digitaal waar het kan en met persoonlijk contact waar dat beter is. Zo maken we de communicatie en dienstverlening van de overheid zo duidelijk en eenvoudig mogelijk voor mensen.
Zie ook: www.programmamenscentraal.nl

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren