Overheid in transitie
Nieuws

Toepassing van IPv6 achter bij de verwachtingen

Overheden maken misbruik van het ‘pas toe of leg uit’-beleid dat geldt voor belangrijke internetstandaarden zoals IPv6. Het heeft niet bij iedereen voor voldoende urgentie gezorgd', concludeert Forum Standaardisatie op de website van SIDN. Alle Nederlandse overheidsorganisaties hadden IPv6 vorig jaar al moeten ondersteunen op hun websites en mailsystemen.

Uit de laatste meting van Forum Standaardisatie (uitgevoerd in januari 2022) blijkt dat deze zogenaamde Streefbeeldafspraak bij lange na niet is gehaald: van de websites ondersteunde 89 procent IPv6, van de mailsystemen was dit maar 61 procent. Voor het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) is dit aanleiding om aan te dringen op “een meer doortastende en verplichtende aanpak”.

Overheden wereldwijd verplichten IPv6

Vooral de economische grootmachten hebben een dergelijke verplichting (in meer of mindere mate) ingesteld. Maar na China, India en de Verenigde Staten gooit ook de EU het roer nu om: de Europese Commissie werkt aan beleidsvoorstellen om de adoptie van belangrijke internetstandaarden en IPv6 in het bijzonder te stimuleren.

Nederland: verkenning naar verplichte adoptie

Volgens Larissa Zegveld, voorzitter van Forum Standaardisatie, is de tijd van ‘uitleggen’ in plaats van implementeren voor IPv6 echt voorbij. “IPv6 niet ondersteunen is geen optie. De overheid heeft een voorbeeldfunctie om moderne internetstandaarden zoals IPv6 te gebruiken. Deze standaarden zorgen er namelijk voor dat het internet nu en in de toekomst voor iedereen wereldwijd veiliger en toegankelijker wordt waardoor ook nieuwe innovatie kan plaatsvinden. Brede ondersteuning van IPv6 binnen Nederland is belangrijk voor onze concurrentiepositie. We kunnen hiermee invulling geven aan het regeerakkoord, waarin de ambitie is uitgesproken dat Nederland het digitale knooppunt van Europa wordt, en robuust, supersnel en veilig internet in alle delen van het land krijgt.”

Bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat men positief tegenover verdergaande verplichtingen voor de implementatie van IPv6 bij overheidsorganisaties. “IPv6 staat al 12 jaar op de ptolu-lijst; daarmee is gebruik eigenlijk al geruime tijd voorgeschreven. Zoals OBDO ook geconcludeerd heeft, blijft helaas de toepassing van IPv6 achter bij de verwachtingen. Tegelijkertijd is de noodzaak om IPv6 breed te ondersteunen alleen maar groter geworden, omdat het internet blijft groeien en daarmee het tekort aan IPv4-adressen alleen maar toeneemt. Deze problematiek is uiteraard niet beperkt tot de Nederlandse overheden, maar speelt een rol voor alle internetgebruikers en dienstverleners wereldwijd. Daarom wordt voor IPv6 nu ingezet op verkenning van een verplichte adoptie voor de externe bereikbaarheid van alle overheidslagen.”

Lees het bericht van Forum Standaardisatie op SIDN

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren