Markt en overheid
Artikel

Markt en overheid: samen werken aan een betere dienstverlening

Beeld: Jozef Micic

Met clouddiensten, datagericht werken en nieuwe ontwikkelingen als generatieve AI groeit de vraag bij lokale overheden naar diensten bij marktpartijen, zoals softwareleveranciers. De relatie tussen markt en overheid is dan ook sterk aan het veranderen, signaleert Ozan Altuntas, Business Unit Director bij TOPdesk.

Van oudsher vertrouwden overheden vooral op hun interne systemen en processen om hun dienstverlening te beheren. Veel hulp en expertise werd er niet gevraagd van externe partners. De steeds complexer wordende samenleving, met burgers die meer eisen stellen, maar ook de behoeften van interne medewerkers, vragen om meer flexibiliteit. Er wordt meer transparantie gevraagd en ook meer samenwerking tussen verschillende overheidsinstellingen en -lagen.

Daarbij is de rol van de markt veranderd, stelt Altuntas. “Je kunt de markt meer inzetten om die samenwerking met andere gemeenten en overheidsinstellingen vorm te geven. De markt kan een verbindende rol spelen, zij zitten al bij verschillende overheidsinstellingen. Zij kunnen die samenwerking alleen maar verder helpen.”

Nieuwe relatie

Daarvoor moet de huidige relatie tussen markt en overheid wel veranderen, gaat Altuntas verder. “Wat je momenteel ziet, is dat beide specifieke rollen en verantwoordelijkheden hebben: de overheid is verantwoordelijk voor het welzijn van de samenleving, de markt neigt iets meer richting groei versus de overheid die vooral wat kleiner probeert te blijven. Er bestaan verkeerde beelden van elkaar, waardoor de synergie niet altijd makkelijk is. Maar ook marktpartijen zijn op de achtergrond natuurlijk verantwoordelijk voor het welzijn van de samenleving. Hier horen we elkaar dan ook te vinden.”

De coronatijd heeft de overheid onder druk gezet, ziet Altuntas. De overheid moest leren snel te schakelen tijdens de pandemie. Door samen te werken met de markt wordt het mogelijk om tot een flexibeler ICT-landschap te komen dat sneller kan inspelen op maatschappelijke opgaven en beter de regie op gegevens faciliteert. “Sinds corona zoeken markt en overheid elkaar veel meer op. Er is echt een andere dynamiek aan het ontstaan, onder meer door organisaties zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), iBestuur en NLdigital. Uiteraard ook vanuit TOPdesk. De synergie tussen markt en overheid is echt verbeterd en hier ben ik wel blij mee.”

Gezamenlijk strijdplan

Altuntas ziet dan ook kansen voor groei en verbetering in de nieuwe relatie, bijvoorbeeld als het gaat om innovatie. “Door meer samen te werken kun je binnen de overheid en de markt innovatie stimuleren, wat weer zorgt voor een meer efficiënte dienstverlening. Je verbetert de kwaliteit van je dienstverlening, omdat je dankzij de nauwe samenwerking met de markt niet meer vastgeroest zit in oude methodes en mee kan gaan met de tijd. Dat kan uiteindelijk ook weer leiden tot lagere kosten. Daarnaast zijn processen bij overheden vaak vergelijkbaar, de markt kan helpen om het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden.”

Er bestaan verkeerde beelden van elkaar, waardoor synergie niet altijd makkelijk is.

Hiervoor moet de samenwerking een vaste vorm krijgen. “Uiteindelijk wil je als markt en overheid een gezamenlijk strijdplan hebben. Je steekt de koppen bij elkaar om te bepalen wat nodig is om die samenwerking te bevorderen en een unieke dynamiek te creëren die leidt tot betere dienstverlening richting medewerkers, burgers en ondernemers. Uiteindelijk leidt dat weer tot een beter welzijn van de samenleving.”

Kruisbestuiving

TOPdesk heeft als missie om de komende jaren een bijdrage te leveren aan een betere dienstverlening voor lokale overheidsinstellingen en hoopt hiermee de samenwerking te bevorderen. Het bedrijf werkt al samen met meer dan 300 lokale overheidsinstellingen, van gemeenten en veiligheidsregio’s tot provincies en waterschappen. Dit is ongeveer 78 procent van alle overheidsinstellingen. Hiermee is TOPdesk al 25 jaar marktleider binnen het overheidssegment. Altuntas: “Wij willen bruggen bouwen tussen de markt en de overheid. Er moet over en weer meer kruisbestuiving ontstaan van kennis en best practices.”

TOPdesk werkt daarom nauw samen met partners zoals NLdigital, VNG en iBestuur. “Die zorgen ervoor dat de wederzijdse kennisdeling vorm krijgt. Deze partners delen hun toekomst­visie met ons en wij proberen daar een bijdrage aan te leveren. Laten we samen de kruisbestuiving bevorderen! Daarvoor moeten we vanuit de markt en de overheid elkaar wel de nodige ruimte geven. De onderlinge relatie is heel belangrijk, je moet elkaar iets gunnen zonder dat er oneerlijke concurrentie ontstaat. Liefst zou ik de term ’leveranciers’ achterwege willen laten, we zijn partners.”

Ozan Altuntas, Business Unit Director bij TOPdesk: “Wij willen bruggen bouwen tussen markt en overheid. Er moet over en weer meer kruisbestuiving ontstaan van kennis en best practices.”

Ook eens sparren met Ozan Altuntas?  Mail naar o.altuntas@topdesk.nl.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren