Markt en overheid
Nieuws

Topsector ICT presenteert Kennis- en Innovatieagenda Digitalisering

Frits Grotenhuis is directeur van Topsector ICT

Kennisinstellingen, bedrijven en overheden gaan hun inspanningen op technologisch gebied beter op elkaar afstemmen en publiek-private samenwerking bevorderen. Tijdens de InnovatieExpo 2023 in Rotterdam is het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) voor de periode 2024-2027 getekend. Voor het eerst is hier een aparte Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor digitalisering en informatietechnologieën (DIT’s) opgenomen. 

 

De Kennis- en Innovatieagenda Digitalisering(KIA Digitalisering)  vormt het kader voor de investeringen rondom ICT-onderzoek en innovatie voor de komende vier jaar. “Binnen alle topsectoren zijn allerlei middelen – subsidiegelden – beschikbaar, gericht op onderzoek en innovatie. Maar hoe zet je die dan precies in? Daar heb je een kader, raamwerk of agenda voor nodig”, vertelt Frits Grotenhuis. Hij is directeur van Topsector ICT, die coördinator is van de KIA Digitalisering..

De  KIA Digitalisering wordt breed gedragen, zegt Grotenhuis. Het is ontwikkeld door tientallen  partijen uit de achterban. “Dat gaat echt van ministeries tot de Nederlandse AI Coalitie, het bedrijfsleven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties.”

Prioriteiten

Bij het stellen van prioriteiten vormen de vijf centrale missies voor de Nederlandse samenleving waar technologie een belangrijke rol speelt het uitgangspunt: gezondheid & zorg, landbouw, water & voedsel, veiligheid, klimaat & energie en circulaire economie.

Tegelijk zijn er veel verschillende technologieën waar aandacht aan besteed kan worden. “Vanuit Economische Zaken en Klimaat heb je de zogenaamde nationale technologiestrategie, waar tientallen sleuteltechnologieën in zitten. Wij hebben gekeken naar wat daar de potentiële economische en maatschappelijke impact is, waar nu al aan gewerkt wordt, waar slim op doorgebouwd kan worden en waar al grote onderzoeks- en innovatieprogramma’s voor bestaan.”

Die zeven prioriteiten zijn geworden:

  1. Kunstmatige intelligentie (AI): syteemtechnologie die erop gericht is om gedrag door machines te realiseren.
  2. Data science, data analytics en data spaces: alle aspecten van het verzamelen, beheren, ontsluiten, delen en analyseren van data om waarde te creëren.
  3. Cybersecurity: technologie om relevante digitale risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.
  4. Software technologies en computing: het ontwikkelen van methoden en technieken voor software zodat deze bruikbaar en betrouwbaar is en blijvend onderhoudbaar.
  5. Digital connectivity: technologie voor een nieuwe generatie draadloze en vaste netwerken die de grotere vraag naar capaciteit aankunnen, betrouwbaar en duurzaam zijn
  6. Digital twinning en immersive technologies: digitale representaties van fysieke processen en systemen ten behoeve van digitale, autonome productie, analyse en optimalisatie.
  7. Neuromorphic technologies: het ontwikkelen van bio-geïnspireerde hardware voor het energie-efficiënt
    verwerken van informatie.

Ook is gekeken naar is vanuit het veld zelf, aangezien bedrijven ook een rol spelen bij deze innovatie en het dus van groot belang is dat ook zij aanhaken. “Dat proberen we op een slimme manier bij elkaar te brengen. Op basis daarvan zijn zeven digitale sleuteltechnologieën uitgekozen, waar we de komende tijd prioriteit aan geven.”

Looptijd

De KIA Digitalisering loopt van 2024-2027. Hierna wordt een nieuwe agenda opgezet voor de volgende vier jaar. Maar omdat technologische ontwikkelingen snel gaan wordt ook in de tussentijd een vinger aan de pols gehouden, sluit Grotenhuis af. “We blijven goed kijken naar de actuele ontwikkelingen en of het op basis daarvan nodig is om zaken toch wat bij te stellen.”

KIA Digitalisering

De KIA Digitalisering biedt een kader en handvatten voor toekomstig ICT-onderzoek en -innovatie voor de periode 2024-2027. Deze KIA is onderdeel van het nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant (KIC), vastgelegd op 2 november 2023.

Download HIER de KIA Digitalisering

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren