Blog

Trek in de schoorsteen

Het is tijd voor ‘trek in de schoorsteen’ van de i-Overheid, waarbij betere (online) publieke dienstverlening en effectiever beleid en toezicht het streven is.

Nee, ik heb geen last van een brandend verlangen naar herfst of winter. Hoewel een goed gesprek of boek bij een mooi brandende open haard zeker aantrekkelijk is. Maar dat loopt niet weg. Eerst maar eens die mooie (na) zomer verzilveren met – ik zal de lat niet te hoog leggen – een weekje warmte achter elkaar.

‘Trek in de schoorsteen’, waarbij het vuur lekker gaat branden en veel warmte afgeeft, gebruik ik hier als beeld voor de gewenste ontwikkeling van de I-overheid. Veel publieke organisaties gebruiken digitalisering inmiddels om onderdelen van hun processen te optimaliseren en efficiënter te maken. Zeer welkom in de context van taakstellingen, krimp en zuinig zijn op publieke middelen. En ja, de digitale toegankelijkheid van de overheid(-sdiensten) is de laatste jaren toegenomen. Een flink aantal organisaties pakt daarbij niet alleen ‘de digitale voorkant’, maar ook complete bedrijfsprocessen aan.

De spoeling wordt al wat dunner als we kijken naar organisaties waar zich een digitale transformatie voltrekt waarbij niet de regels of de eigen efficiency, maar de behoeften van burger en ondernemers centraal staan en vertaald worden naar de (bedrijfs- en keten-)processen, het HRM-beleid en cultuur en leiderschap. En hoeveel publieke organisaties hebben een beeld van de impact van de disruptieve ontwikkelingen als onderdeel van ‘de digitale revolutie’ voor ‘hun’ publieke domein en organisatie?

Allemaal te beschouwen als plateau’s in de ontwikkeling van de I-overheid. Wat zou het mooi zijn als de publieke organisaties de komende periode de stap zetten naar een volgend plateau. Eentje overslaan mag natuurlijk ook, maar de ervaring leert dat dit niet zo makkelijk is. Ik hoop dat we zo flinke trek in de schoorsteen van de I-overheid krijgen. Niet als doel op zich, maar als middel voor een betere (online) publieke dienstverlening en effectiever beleid en toezicht. Ik zie veel signalen van bewustwording, beweging en gelukkig ook veel tastbare resultaten. Bij het Rijk, maar zeker ook in de kring van de medeoverheden. Toch is er nog veel werk aan de winkel en moet het tempo omhoog.

Wat zou het ook mooi zijn als alle mooie initiatieven en adviezen rond de kabinetswisseling waargemaakt worden en zorgen voor een goed brandende kachel met voldoende brandstof en rolvaste stokers. Kennisuitwisseling en leren van elkaar zijn onmisbaar voor ‘trek in de schoorsteen’. Als zuurstof die zorgt voor een goed brandend vuur. Daarbij zijn communities als de ‘Gebruiker Centraal’ en events als het ‘Maak het Bruikbaar’-festival onmisbaar.

Dus: be there op 5 september!!

Rob Kerstens (ABDTOPConsult) is ambassadeur van Gebruiker Centraal

‘Samen waarmaken, I-overheid en de kabinetswisseling’

Op dinsdag 5 september en woensdag 6 september staat mensgerichte dienstverlening van de overheid centraal in de Fokker Terminal in Den Haag. Tijdens het Maak het Bruikbaar-festival op 5 september gaat Rob Kerstens dieper in op het thema ‘Samen waarmaken, I-overheid en de kabinetswisseling’. Kijk op www.mensencentraal.nl voor meer informatie.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren