Blog

Uitdaging

Over iets meer dan drie maanden stopt programma i-NUP. Als gekeken wordt naar de dingen die we moesten opleveren, dan denk ik dat we er goed voor staan.

Over iets meer dan drie maanden stopt programma i-NUP. Als gekeken wordt naar de dingen die we moesten opleveren, dan denk ik dat we er goed voor staan.

Inzoomend op gemeenten zie ik op dit moment vier NUP-bouwstenen waarmee lokale overheden nog dit jaar een mooie eindspurt kunnen maken: eHerkenning, Digimelding, MijnOverheid Berichtenbox en de Webrichtlijnen. Met eHerkenning kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren. eHerkenning stelt bijvoorbeeld begrafenisondernemers in staat om digitaal aangifte te doen van overlijden. Digimelding kunnen gemeenten met ingang van 1 oktober gebruiken voor het terugmelden van mogelijke fouten in de basisregistraties. In eerste instantie werkt het terugmelden alleen voor het Handelsregister (NHR), maar in een later stadium ook voor de BRP, de BAG en andere basisregistraties. Met de Webrichtlijnen, waarvoor sinds kort een nieuw instrument beschikbaar is waarmee gemeenten zelf kunnen toetsen of hun website aan de richtlijnen voldoet, kunnen gemeenten flinke stappen zetten op het gebied van toegankelijkheid. MijnOverheid Berichtenbox heeft zich inmiddels wel bewezen. Een pilot en best practice hebben duidelijk gemaakt dat de Berichtenbox gemeenten direct flinke financiële voordelen op kan leveren. Als je als gemeente op deze vier focuspunten gaat bewegen, dan bewegen we met z’n allen al een eind de goede kant op.

Nationaal Commissaris Digitale Overheid / Digitaal 2017

Hoe gaat het verder? Eind mei is Bas Eenhoorn benoemd tot Nationaal Commissaris Digitale Overheid. Hij heeft als opdracht meegekregen om te zorgen voor een goede (generieke) digitale infrastructuur. Ik denk dat het i-NUP daarvoor een goede basis heeft gelegd. Om het in beeldspraak van de fysieke infrastructuur te zeggen: i-NUP heeft de eerste wegen aangelegd. Maar een dergelijke infrastructuur is alleen maar waardevol als er ook auto’s over rijden. De wegen moeten ook worden gebruikt.

Je kunt zeggen dat Digitaal 2017 over dat gebruik gaat, over de auto’s. De gemeentelijke agenda van Digitaal 2017 wordt gevuld door de Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid van de VNG. Hiermee realiseren zij de doelstelling uit het regeerakkoord om de dienstverlening van de overheid in 2017 volledig digitaal aan te bieden. Hoe die twee lijnen kunnen samenvloeien? Bas Eenhoorn kan met zijn mensen zorgen voor de wegen, terwijl Digitaal 2017 kan zorgen voor wat er over de wegen gaat.

Samen doen: ‘Oplossingsgericht aan de slag’

Volgens mij hebben we met het programma i-NUP laten zien hoe het kan. Door met een ingenieursmentaliteit te beginnen. Ga met elkaar in gesprek hoe je de doelstellingen wil realiseren en zet gezamenlijk de schouders eronder. En als er knelpunten zijn geen verwijten, maar met elkaar meedenken over een oplossing. Zo hebben we veel gerealiseerd en kan door het gebruik van i-NUP worden geprofiteerd in de vorm van tijdwinst, meer gemak, besparingen en minder administratieve lasten, prettig contact met de overheid, eenvoudig 24 uur per etmaal 7 dagen van de week zaken kunnen doen, veilige omgang met gegevens en een transparante overheid.

Met i-NUP zijn we begonnen om de problemen die er waren stuk voor stuk op te pakken waarbij we iedere keer weer hebben bekeken wat we daarmee moesten doen. Ik zou graag willen dat we diezelfde beweging doorzetten en verbreden naar niet alleen het neerzetten van een generieke digitale infrastructuur, maar ook naar het gebruik ervan, om op die manier maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Waardecreatie

Per 1 januari 2015 mag het programma i-NUP dan wel stoppen, maar als overheid hebben we nog een ruimere taak te vervullen: de transformatie van diezelfde overheid. De uitdaging de komende tijd is dan ook om te komen tot waardecreatie. Dan heb ik het niet over een waardecreatie in de zin van een business case over hoeveel je bespaard hebt. Wel heb ik het over maatschappelijke toegevoegde waarde: de burger centraal stellen en een beter functionerende overheid die ruimte biedt voor maatschappelijke initiatieven. Dat is waar we met z’n allen naar moeten streven en dat kan alleen maar als we het gezamenlijk doen. Voor díe uitdaging staan we!

 • Geert Wester (gem Deventer) | 15 oktober 2014, 09:36

  Geachte heer Evelo,

  Hoeveel hiervan was gebeurd zónder programma i-NUP?
  Dus hoeveel was de netto toegevoegde waarde van het programma?

 • Rob Evelo (BZK) | 16 oktober 2014, 12:09

  Geachte heer Wester,

  Goede vraag. Ik denk dat voor alle voorbeelden geldt dat zonder iNUP we niet zouden staan waar we nu staan. Omgekeerd is ook waar: iNUP is een netwerkprogramma. Dat betekent dat ik geen enkel resultaat exclusief als resultaat van het programma iNUP kan opeisen.

  Rob Evelo

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren