Overheid in transitie
Nieuws

Van Huffelen moet ingrijpen bij ontwikkeling Logius ICT-infrastructuur

Het oordeel van het AcICT vraagt om heroriëntatie op de koers naar de nieuwe ICT-infrastructuur van Logius. | Beeld: Shutterstock

De oplevering van de infrastructuur waarop andere DigiD, Digipoort en de Berichtenbox  moeten gaan draaien gaat langer duren dan begin 2025. De aanpak is te risicovol oordeelt het Adviescollege ICT-toetsing, en de organisatorische basisvoorwaarden voor migratie zijn niet ingevuld. Staatssecretaris Van Huffelen onderschrijft de conclusies Adviescollege.

Het oordeel van het Adviescollege is stevig. Logius heeft de overgang naar de nieuwe ICT-infrastructuur niet eenvoudig gehouden zoals eind 2019 geadviseerd. Met de aanpak voor de nieuwe ICT-infrastructuur hebben Logius, de leverancier en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) zich vertild.

Advies Adviescollege aangeboden aan de Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Huffelen heeft het advies 24 april jl. aangeboden aan de Tweede Kamer. In haar brief schrijft ze dankbaar te zijn met de geboden inzichten en adviezen. ‘Het oordeel van het AcICT is stevig en vraagt om heroriëntatie op de huidige koers naar de nieuwe ICT-infrastructuur van Logius. Deze heroriëntatie wil ik gaan vormgeven langs de lijn van de adviezen van het AcICT.’

Vier adviezen

Het Adviescollege adviseert de staatssecretaris stevig in te grijpen. Dit wordt samengevat in de volgende vier adviezen:

  1. Laat Logius zich beperken tot een eenvoudig, bruikbaar platform.
  2. Geef voorzieningen de ruimte om de best passende ICT-infrastructuur te kiezen.
  3. Laat Logius steviger sturen op de migraties.
  4. Zorg voor een zakelijke sturing vanuit beleid op de GDI-dienstverlening
Logius probeert een veel te grote stap in één keer te zetten.

Aanpak voor de ICT-infrastructuur is te risicovol

Het platform voldoet nog niet aan alle eisen, en er zijn meer problemen te verwachten, is de conclusie van het Adviescollege. ‘Logius probeert een veel te grote stap in één keer te zetten door de huidige, stabiele ICT-infrastructuur te vervangen door één geavanceerd, gestandaardiseerd cloudplatform met een door de leverancier zelfgebouwde integratielaag. Daarbij is het onduidelijk of, en wanneer, het platform in de praktijk bruikbaar is voor alle voorzieningen. Als gevolg hiervan lopen de kosten onnodig op en zijn er de komende jaren problemen te verwachten bij het beheer en onderhoud.’

Organisatorische basisvoorwaarden voor migratie zijn niet ingevuld

Verder schrijft het Adviescollege: ‘Het risico op verdere vertraging van de migratie is hoog, doordat de uitvoeringskracht tekortschiet en samenhangende besturing ontbreekt. De migratie behelst veel meer dan alleen een technische verhuizing van het ene naar het andere platform. Ontwikkel- en beheerteams van de voorzieningen moeten zelf aan de slag om hun ontwerp voor hoge beschikbaarheid te herzien, data over te zetten, koppelingen te realiseren en te testen of nog steeds aan kwaliteitseisen van afnemers wordt voldaan. Basisvoorwaarden ten aanzien van de uitvoering en besturing van de migraties zijn niet ingevuld.’

De continuïteit van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven blijft geborgd.

Staatssecretaris Van Huffelen gaat de komende tijd maatregelen nemen om tot een zorgvuldige en beheersbare overgang naar een nieuwe infrastructuur te komen. Ook wil ze onderzoeken hoe dir soort problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. ‘Het AcICT vermeldt ook mogelijke toekomstige kosten van de migraties en de herbouw van Digipoort als de gekozen aanpak wordt voortgezet. Deze kosten, en de opties om de kosten te beperken, laat ik onderzoeken.’

De continuïteit van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven blijven wel geborgd, stelt ze de Tweede Kamer gerust. ‘De huidige ICT-infrastructuur blijft in gebruik totdat de migraties naar de nieuwe infrastructuur succesvol hebben plaatsgevonden.’

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren