Nieuws

Vestiging van hyperscale datacentra wordt streng gereguleerd

Het kabinet heeft ingestemd met het ontwerpbesluit voor strikte regulering van hyperscale datacenters. Minister De Jonge: “Nederland is te klein en de schaarste is te groot om slordig om te gaan met onze ruimte of met onze energie. Vestiging van hyperscale datacentra - die veel ruimte en energie vragen - wordt daarom strikt gereguleerd en zijn slechts op enkele plekken nog mogelijk.”

Minister De Jonge: “Nederland is te klein en de schaarste is te groot om slordig om te gaan met onze ruimte of met onze energie. | Beeld: Shutterstock

Het ontwerpbesluit regelt dat gemeenten in een bestemmingsplan of in een omgevingsplan geen nieuw hyperscale datacentra mogen toelaten. Zij moeten hun bestemmingsplan of omgevingsplan hier op aanpassen. Dit tenzij het gaat om een gebied dat in het besluit is uitgezonderd van het verbod. Het kabinet stuurt het ontwerpbesluit naar de Eerste en Tweede Kamer. Het ontwerpbesluit wordt opengesteld voor internetconsultatie.

Uitzonderingsgebieden

Twee gebieden zijn aangewezen als uitzonderingsgebied:

  • in de provincie Groningen het gedeelte van de gemeente Het Hogeland, voorheen de gemeente Eemsmond.
  • In de provincie Noord-Holland zijn dit de locaties Agriport A7 en B1 die de gemeente Hollands Kroon voornemens is te bestemmen voor onder andere de uitbreiding van hyperscale datacentra.

Deze gebieden bevinden zich aan de rand van Nederland waar voldoende ruimte is. Hier bevinden zich al hyperscale datacentra en door de ligging bij aanlandplaatsen van duurzame energie (wind op zee) is voldoende groene stroom voorradig.

Zeewolde

Het ontwerpbesluit is niet van invloed op de komst van een datacentrum in Zeewolde. Dit omdat de ruimtelijke procedures al gestart waren voor het voorbereidingsbesluit en de gemeenteraad het bestemmingsplan al had vastgesteld. De gemeente Zeewolde wil de grond van het Rijk kopen voor de realisatie van een hyperscale datacenter. Het Rijk heeft voorwaarden gesteld aan deze verkoop. Inmiddels heeft de gemeente plannen en informatie ter beoordeling aangeleverd. Deze zijn getoetst door TNO op de gestelde voorwaarden voor minimaal energiegebruik en maximale duurzaamheid tijdens exploitatie, maximale opwek van zonne-energie op daken, gevels en omliggende terreinen, gebruik van intelligente koeloplossingen en hergebruik van restwarmte. Aan een aantal voorwaarden is volgens de minister niet voldaan, dus de gronden worden voorlopig niet verkocht aan Zeewolde.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren